Từ ngày 10/8 đến 17/8/2017, thực hiện theo kế hoạch truyền thông theo từng cụm trên địa bàn huyện Đại Lộc, các Nhà máy thủy điện trên sông Vu Gia (A Vương, Đăk Mi 4, Sông Côn, Sông Bung 4, Sông Bung 4A, Sông  Bung 5, Sông Bung 6) phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đại Lộc tổ chức Truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai tại 18 xã/thị trấn và UBND huyện Đại Lộc. Tổng số người tham dự là hơn 1.000 người, gồm các Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, đại diện tất cả các tổ chức, hội, đoàn thể của 03 cấp (huyện, xã/thị trấn và thôn/khu phố).

20170818-truyenthong2017-1Các Nhà máy đã tặng 40 áo mưa và tăng cường 6 raido

cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện

Nội dung tuyên truyền tập trung vào vấn đề khuyến cáo trong phòng tránh thiên tai bão lũ trước tình hình thời tiết ngày càng diễn biến bất thường; đồng thời các thông tin cần truyền tải đã được minh họa bằng hình ảnh trực qua nhằm hướng dẫn, nhắc nhở các cách thức phòng chống trước, trong, sau lụt bão. Đợt truyền thông này cũng giới thiệu tóm tắt Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn do Thủ tướng Chính phủ ban hành được thể hiện bằng phim 3D nên người xem rất dễ nắm bắt.

20170818-truyenthong2017-2Nội dung truyền thông chủ yếu được truyền tải bằng hình ảnh trực quan

Tại các hội nghị đều có ý kiến góp ý, thảo luận sôi nỗi. Có trên 30 ý kiến thảo luận tại các hội nghị, hầu hết các ý kiến đều trên tinh thần góp ý, xây dựng làm sao để giảm thiểu thiệt hại do bão lũ và vận hành các Nhà máy thủy điện đạt hiệu quả tốt nhất. Chương trình đã cấp cho mỗi trưởng thôn/tổ trưởng khu phố 10 bộ tài liệu và đĩa CD chứa nội dung tuyên truyền để các trưởng thôn về truyền thông lại cho nhân dân trong thôn/khu phố mình nhân các cuộc họp thôn/khu phố.

20170818-truyenthong2017-3Ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc AVC tặng áo mưa cho

cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện

Các Nhà máy Thủy điện trên sông Vu Gia đã tặng 40 bộ áo mưa và tăng cường thêm 06 radio cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đại Lộc.

Ban CBĐT

Một số hình ảnh khác của Hội nghị:

20170818-truyenthong2017-4

20170818-truyenthong2017-4

20170818-truyenthong2017-4