Với những thành tích đã đạt được, Công ty Cổ phần thủy điện A Vương  đã được trao tặng:

01 Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Tập thể Công ty cổ phần thủy điện A Vương.

02 Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc.

05 Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc.

11 Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho 03 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Và nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ, Chính quyền địa phương, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 2 … cho các Tập thể và CBCNV Công ty.

Năm 2010, Công trình thủy điện A Vương đạt giải thưởng Cúp vàng Chất lượng Xây dựng Việt Nam (Giai đoạn 2000 – 2010) do Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp cùng Bộ Công thương, Bộ Giao thông, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ- Môi trường kiểm tra đánh giá và trao thưởng.