Ngày 04/4/2024, ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và cán bộ các Ban chức năng đã làm việc tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) về công tác Thị trường điện (TTĐ) phục vụ cung cấp điện mùa khô năm 2024.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của EVNGENCO2, về phía AVC, có ông Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; các ông trong Hội đồng Quản trị; Ban Tổng giám đốc; Ban Kiểm soát; Trưởng, phó các Đơn vị chức năng liên quan của Công ty.

Tại buổi làm việc, ông Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc AVC đã báo cáo tình hình thực hiện công tác thị trường điện để phục vụ cung cấp điện mùa khô năm 2024 tại nhà máy Thủy điện A Vương.

Ông Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc AVC báo cáo tại buổi làm việc

Công ty đã xây dựng chiến lược chào giá năm 2024 tuân thủ chào giá đảm bảo các yếu tố ràng buộc trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày  23/12/2019 (QT 1865) về mực nước thời đoạn 10 ngày, lưu lượng nước về hạ du và thời gian chạy máy liên tục 12h đồng thời linh hoạt trong trong công tác chào giá để đảm bảo các huy động bất thường của hệ thống từ A0 nhằm đảm bảo cung ứng điện cho Hệ thống lưới điện Quốc Gia.

Công tac duy tu sửa chữa Nhà máy thủy điện A Vương đã được triển khai thực hiện, thay thế hệ thống DCS dùng chung và Tổ máy 1 đã hoàn thành; Dự kiến hoàn thành toàn bộ thay thể hệ thống DCS và công tác duy tu, bảo trì hai Tổ máy trước ngày 20/4/2024, các Tổ máy luôn ở trạng thái sẵn sàng đáp ứng huy động của Hệ thống điện Quốc gia phục vụ cung ứng điện trong thời gian đến.

Công ty đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng của địa phương, các Chủ hồ thủy điện trên cùng lưu vực để phối hợp thống nhất điều chỉnh thỏa thuận vận hành các Nhà máy thủy điện đầu nguồn, cấp nước cho hạ du hiệu quả nhất nhằm tiết kiệm nước phục vụ cho phát điện và cấp nước cho hạ du tập trung trong giai đoạn cao điểm của mùa khô từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2024 theo chỉ đạo của EVN và EVNGENCO2.

Bên cạnh đó, ông Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc AVC cũng đã báo cáo những khó khăn trong công tác TTĐ tại AVC như: Chủ trương trữ nước cao để chuẩn bị cho mùa khô của hệ thống đã ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch để tối ưu MNH và doanh thu bán điện; Khả năng thủy văn bất lợi khi hiện tượng El Nino dự kiến kéo dài đến giữa năm 2024; Với lượng công suất đặt của nguồn năng lượng tái tạo như hiện nay thì khả năng Nhà máy sẽ không được vận hành trong thời gian từ 9h sáng đến 14h chiều, dẫn đến vi phạm khách quan Quy trình liên hồ 1865, …

Ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2 phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 đánh giá cao công tác Thị trường điện phục vụ cung cấp điện mùa khô năm 2024, công tác duy tu, sửa chữa tại Nhà máy thủy điện A Vương trong thời gian qua. Ông cũng nhấn mạnh thêm về tăng cường, cảnh giác với an ninh thông tin. Đồng thời chỉ đạo các Ban chức năng hỗ trợ AVC tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn liên quan đến công tác TTĐ để Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương hoàn thành tốt cung ứng điện mùa khô năm 2024 và hoàn thành vượt mức các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Phòng HCLĐ – AVC

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Ông Ngô Xuân Thế – Phó TGĐ AVC phát biểu tại buổi làm việc

Ông Hồ Quang Vĩnh – Trưởng ban KDTTĐ EVNGENCO2 phát biểu tại buổi làm việc

Ông Trần Vương Quốc – Phó Trưởng ban KTXS phát biểu tại buổi làm việc

 

 Đoàn công tác EVNGENCO2 chụp hình lưu niệm với tập thể AVC