Thực hiện gói thầu “Dịch vụ xử lý rò rỉ dầu máy biến áp T1 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4”, Đội Công trình Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (ĐCT) đã khảo sát và lập phương án xử lý trình chủ đầu tư phê duyệt (thời gian thực hiện từ 19/4 đến 28/4) song song với việc thực hiện công tác chuẩn bị vật tư, vật liệu, thuê phương tiện máy móc như xe cẩu, bồn chứa dầu, máy thổi khí khô… Chiều ngày 18/4/2020, ĐCT đã tập hợp nhân lực, phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu đến công trường để sáng hôm sau tiến hành công việc xử lý rò dầu MBA.

MBA T1 NTTĐ Sông Bung 4 sau nhiều năm vận hành đã bị rò rỉ dầu gioăng mặt máy (gioăng phi 35), đã xử lý tạm bằng cách dán keo bên ngoài nhưng vẫn còn bị rò rỉ cũng như khả năng lâu dài khó đảm bảo, dầu hao hụt ảnh hưởng đến việc vận hành. Việc xử lý rò rỉ lần này là công việc phức tạp, không khác gì đại tu máy biến áp bởi vì để thay được gioăng mặt máy, cần phải tháo sứ 220kV, tháo cạn dầu, nhấc mặt máy lên đủ khoảng cách để thay gioăng.

Bên cạnh đó, theo nhận xét của nhân viên vận hành nhà máy, MBA T1 có tiếng ồn lớn hơn rất nhiều so với MBA T2. ĐCT đã đánh giá nguyên nhân và tiến hành xử lý, ép chặt gông từ (bằng cách gia công thêm xim chêm để ép trên 8 bích ép gông từ trên mặt máy)

Đội công trình đang thực hiện theo phương án và bám sát tiến độ, đến nay đã thay xong gioăng, đang nạp khí N2 để thử độ kín.

Một số hình ảnh thi công tại Công trình

Đưa ra phương án tháo gỡ gioăng mặt máy

Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do gioăng mặt máy đã sử dụng lâu năm

Tháo sứ 220kV, tháo cạn dầu

Nhấc mặt máy lên đủ khoảng cách để thay gioăng.

Đã thay gioăng mặt máy và lắp lại xứ

Phạm Viết Dũng AVSC