Vừa qua, Phân xưởng vận hành đã tổ chức diễn tập xử lý sự cố cấp Công ty dưới sự giám sát của Hội đồng diễn tập sự cố với các phương án diễn tập theo Quyết định số 387/QĐ-TĐAV ngày 20/4/2011 của Lãnh đạo Công ty.

alt

alt

Buổi diễn tập đã diễn ra hết sức nghiêm túc và đảm bảo chất lượng, qua đó  giúp cho CBCNV Phân xưởng có thêm kỹ năng để ứng phó với các tình huống sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành nhằm nâng cao tính độc lập vận hành, giamt hiểu thời gian khắc phục sự cố.

alt

Sau khi hoàn thành đợt diễn tập, Hội đồng diễn tập đã tổ chức cuộc họp và đưa ra các góp ý về cách thức diễn tập cũng như nâng cao tính chuyên môn trong đợt diễn tập tiếp theo.

 

alt

     PX Vận Hành