Chiều ngày 16/5/2024, tại Trụ sở QLVH các Nhà máy Thủy điện thuộc EVNGENCO2 tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương (AVC) tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024. Hội nghị do ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc Công ty và ông Đoàn Ngọc Nam – Chủ tịch Công đoàn cùng chủ trì. Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị, về phía Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) có ông Nguyễn Văn Ngộ – Phó Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO2.

Quang cảnh tại Hội nghị

Hội nghị nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ); tạo điều kiện để NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ trong quá trình hoạt động của Công ty. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần xây dựng Công ty vững mạnh, phát triển bền vững. NLĐ và đại biểu dự Hội nghị đã được nghe các báo cáo của Người sử dụng lao động và của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024; tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích NLĐ; công khai về sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, trích nộp kinh phí công đoàn, quỹ tương trợ xã hội.

Chủ trì Hội nghị, ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc AVC (bên trái), ông Đoàn Ngọc Nam – Chủ tịch Công đoàn AVC (bên phải)

Ngoài nội dung theo quy định, Hội nghị còn thêm các báo cáo tham luận về các nội dung mà NLĐ đang quan tâm: “Sắp xếp lại Đơn vị Trung tâm Bảo trì Thủy điện và Dịch vụ kỹ thuật; Thực hiện luân chuyển vị trí công tác theo quy định của EVNGENCO2; Kế hoạch tiền lương NLĐ trong năm 2024 thấp hơn nhiều so với quyết toán tiền lương năm 2023”.

Hội nghị đã trao đổi, phân tích, trả lời tất cả các ý kiến của NLĐ trực tiếp tại Hội nghị, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Phát động bản giao ước Kế hoạch thi đua hoàn thành tốt công tác quản lý kỹ thuật và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024, kêu gọi toàn thể CBCNV, NLĐ trong Công ty đoàn kết, tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội nghị Người lao động năm 2024  đã thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Đồng thời, đề cao vai trò của NLĐ đối với sự phát triển của Công ty, góp phần phát huy trách nhiệm, thúc đẩy thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Thanh Danh – Phòng HCLĐ – AVC

Một số hình ảnh Hội nghị:

Ông Nguyễn Văn Ngộ – Phó Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO2 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Lưu Ngọc Mai Phi – Chủ tịch HĐQT AVC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc AVC phát biểu tại Hội nghị

Ông Đoàn Ngọc Nam – Chủ tịch Công đoàn AVC báo cáo tại Hội nghị

Ông Ngô Xuân Thế – Phó TGĐ AVC báo cáo tại Hội nghị

Ông Phạm Đình Quang – Phó TGĐ AVC báo cáo tham luận tại Hội nghị

Ông Đoàn Văn Châu – Kế toán trưởng AVC phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Ông Hoàng Ngọc Linh – Trưởng ca Phân xưởng Vận Hành, phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Ông Bùi Công An – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Vă Hoài – TP HCLĐ AVC Phát động bản giao kết Kế hoạch thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Ông Đoàn Ngọc Vui – Phó Phòng HCLĐ AVC, thay mặt Đoàn thư ký trình bày dự thảo nghị quyết