Trong ngày 25/5/2011, ngay tại Nhà máy thủy điện A Vương, xã MàCooil, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Hội nghị tổng kết đánh giá công tác PCLB năm 2010 và góp ý phương án  PCLB, bảo đảm an toàn Đập công trình thủy điện A Vương năm 2011 do Công ty cổ phần thủy điện A Vương (AVC) tổ chức, tham gia Hội nghị có đại diện chính quyền địa phương, Ban, Ngành liên quan.

20110526-kehoachPCLB2011-1

TGĐ AVC phát biểu tại Hội Nghị

    Từ những bài học từ thực tế và dựa trên các Nghị định của Chính phủ, quy trình vận hành hồ chứa thủy điện do Bộ Công Thương ban hành với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện A Vương; góp phần giảm lũ cho hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện. Kế hoạch cho công tác PCLB được AVC triển khai một cách đồng bộ và với phương châm “phòng chống tránh là chính” và “bốn tại chổ” (chỉ huy tại chổ, lực lượng tại chổ, phương tiện tại chổ, hậu cần tại chổ) không để xảy ra các tình huống bị động khi xảy ra bão lũ, đối với các tình huống dễ đưa vào các trường hợp bị động, như thông tin liên lạc, nguồn điện tụ dùng… được AVC đặc biệt chú trọng.

20110526-kehoachPCLB20114

Phó TGĐ AVC báo cáo Dự thảo tại Hội nghị

    Với một năm 2010 hạn hán vừa qua tại khu vực, Nhà máy thủy điện A Vương chưa phải một lần xả lũ, vì vậy Hội nghị tập trung bàn về những phương án PCLB cho năm 2011 chủ yếu dựa vào kinh nghiệm từ năm lụt bão lịch sử 2009. Đặc biệt lần này, 3 đơn vị địa phương liên quan tham gia đã đóng góp nhiều ý kiến (huyện Đông Giang, Nam Giang, Đại Lộc), đây chính là những đại diện cho tiếng nói của người dân chịu ảnh hưởng khi bão, lũ xảy ra.
Các ý kiến của đại diện các đơn vị đều đồng ý với dự thảo phương án PCLB bảo vệ an toàn Đập do AVC lập, đồng thời cũng bổ sung thêm một số chi tiết cụ thể và góp ý những điểm cần hoàn thiện cho phương án trước khi trình Bộ Công Thương phê duyệt.  Phương án PCLB bảo vệ an toàn Đập năm 2011 sẽ là cơ sở cho việc thực hiện kế hoạch phòng tránh lụt bão 2011 sắp đến được tốt hơn.

20110526-kehoachPCLB2011

Đoàn có đi kiểm tra thực tế trước khi diễn ra hội nghị tại Đập thủy điện A Vương

    Thông qua Hội nghị này còn có thêm ý nghĩa là tạo được sự đồng thuận hơn giữa các đơn vị, tổ chức liên quan và các cấp chính quyền địa phương, từ đó tạo được sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ kịp thời ứng phó khi xảy ra những tình huống xấu do thời tiết gây ra.

Phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị:

20110526-kehoachPCLB2011-2

Ngọc Nhơn