Trong những ngày Tháng 5 lịch sử, toàn Đảng, toàn dân ta nhớ về ngày sinh của Bác với tấm lòng trân trọng và vô cùng thành kính. Bác có công lao vô cùng to lớn, đó là đem lại sự hồi sinh cho dân tộc ta, đưa đất nước ta từ nô lệ, lầm than trở thành một đất nước độc lập, tự do. Nhưng cái to lớn và vĩ đại hơn cả là những tư tưởng đạo đức, nhân văn của Người mãi mãi tỏa sáng trong hành trình phát triển của nhân dân ta và nhân loại tiến bộ. Nhằm tưởng nhớ tới những công lao to lớn của người, Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã phối hợp với các Chi đoàn VTV8, Chi đoàn Cảng Hàng không Đà Nẵng, Chi đoàn bệnh viện Ung Bướu … Đã tổ chức chương trình tình nguyện hè khám chữa bệnh, phát thuốc tại Khu tái định cư ngày 18/5/2019

Nguồn VTV8