Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) diễn ra sáng ngày 03/01/2024 tại Thành phố Đà Nẵng.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự, chỉ đạo Hội nghị có ông Ngô Việt Hưng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2); ông Nguyễn Văn Tùng – Kiểm soát viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại EVNGENCO2; Lãnh đạo Văn phòng, Trưởng/phó các Ban thuộc EVNGENCO2. Về phía Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có ông Nguyễn Xuân Diện – TV. HĐQT, giữ chức trách Chủ tịch HĐQT; ông Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hơn 150 cán bộ công nhân viên, người lao động AVC tham dự.

Đoàn chủ tịch gồm có Ông Ngô Việt Hưng (ngồi giữa) – Phó TGĐ EVNGENCO2; Ông Nguyễn Xuân Diện (ngoài cùng bên trái) – TV. HĐQT, giữ chức trách Chủ tịch HĐQT AVC và Ông Cao Huy Bảo (ngoài cùng bên phải) – TGĐ AVC

Năm 2023, Công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện A Vương đã thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả, các Tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động phát điện của TTĐĐ Quốc gia A0, vận hành xả nước phục vụ cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt trong mùa cạn và tham gia cắt, giảm lũ hiệu quả trong mùa mưa. Mùa cạn hồ A Vương đã cấp nước cho hạ du với lưu lượng nước xả trung bình ngày là 32,29 m3/s, với tổng lượng nước xả mùa cạn là 725,5 triệu m3; Mùa lũ năm 2023, tổng lượng mưa trung bình đo được trên lưu vực hồ chứa thủy điện A Vương là 1.376 mm, tổng lượng nước về hồ là 720,34 triệu m3, lượng nước chạy máy đạt 428,00 triệu m3, xả qua tràn là 96,69 triệu m3 và hồ chứa đã cắt giảm được lượng nước xuống hạ du trong 02 đợt lũ là 183,83 triệu m3 trên tổng lượng nước về hồ ở giai đoạn xảy ra lũ 239,57 triệu m3 (chiếm 76,7% lượng nước về hồ trong giai đoạn lũ). Đến ngày 01/01/2024 hồ Thủy điện A Vương đã thực hiện tích nước đến MNDBT (380m) chuẩn bị cho mùa khô năm 2024.

Trong năm 2023 có nhiều thuận lợi, tuy vậy cũng không tránh khỏi những khó khăn, thách thức; với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban TGĐ, cùng với sự nỗ lực lao động của toàn thể CBCNV Công ty đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm giao: Sản lượng điện sản xuất đạt 827,847 triệu kWh, vượt 104,53%  so với kế hoạch; Doanh thu 732,010 tỷ đồng. Hệ số khả dụng: 95,99%/94,39%; Tỷ lệ dừng máy do sự cố: 0,0/0,4%; Tỷ lệ dừng máy do bảo dưỡng: 4,01%/5,21%; Tỷ lệ điện tự dùng: 0,45%/0,63%; Đảm bảo tín hiệu SCADA từ NMTĐ A Vương đến các Trung tâm điều độ duy trì 100%; Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách với tổng số tiền thuế, phí nộp ngân sách năm 2023 đạt trên 229 tỷ đồng.

Trên cơ sở số liệu vận hành trung bình nhiều năm, dự báo khí tượng thủy văn năm 2024, AVC dự kiến một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2024 như sau: Sản lượng điện sản xuất: 578,02 triệu kWh; Tổng doanh thu: 454,408 tỷ đồng; Tổng chi phí: 364,751 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 89,657 tỷ đồng.

Ông Cao Huy Bảo – TVHĐQT, TGĐ AVC báo cáo tại Hội nghị

Ông Ngô Việt Hưng – Phó TGĐ EVNGENCO2 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Ngô Việt Hưng – Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2 đánh giá cao những nỗ lực của Công ty đã đạt được trong năm 2023 và ghi nhận những đóng góp của AVC trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung của EVNGENCO 2. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Công ty cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Ông Nguyễn Xuân Diện – TV. HĐQT, giữ chức trách CT.HĐQT AVC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Xuân Diện – TV. HĐQT, giữ chức trách Chủ tịch HĐQT Công ty cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của EVNGENCO2 trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu tập thể CBCNV Công ty tiếp tục đoàn kết, duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua và nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng: Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho 01 tập thể Công ty và 03 cá nhân. Đã có 17 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được xét duyệt và công nhận với tổng giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng và có 32 chiến sỹ thi đua cơ sở được công nhận; 02 Tập thể và 06 cá nhân được đề nghị khen tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam, 01 tập thể và 01 cá nhân được đề nghị khen tặng Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 04 Tập thể và 27 cá nhân được khen tặng Giấy khen của Tổng Công ty Phát điện 2. 06 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Đặc biệt trong dịp tổng kết công tác năm 2023, Công ty đã vinh dự được Tổng công ty Phát điện 2 đề nghị và đang trình các cấp khen tặng Cờ Thi đua của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho tập thể Công ty./.

HC&LĐ – AVC

Một số hình ảnh tham luận và khen thưởng tại Hội nghị