Ngày 07/5/2024, tại Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) và Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng (CDC) tổ chức ký kết chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng thuộc Gói thầu TV 05: Tư vấn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và Tư vấn & quản lý Mô hình thông tin công trình BIM Dự án: Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Tham dự buổi ký kết, về phía Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc, ông Phạm Đình Quang – Phó Tổng Giám đốc, Tổ Quản lý Dự án thuộc AVC. Về phía Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng có ông Phạm Phú Bình – Giám đốc Công ty, đại diện các Kỹ sư Thiết kế, tư vấn của Dự án.

Ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc AVC (bên trái) cùng Ông Phạm Phú Bình – Giám đốc CDC (bên phải) ký kết chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng

Lễ ký kết chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng thuộc Gói thầu TV 05: Tư vấn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và Tư vấn & quản lý Mô hình thông tin công trình BIM Dự án: Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Với hợp đồng đã được ký kết, Nhà thầu Tư vấn sẽ thực hiện lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tại TP Đà Nẵng theo kế hoạch được phê duyệt.

Hình ảnh hai Đơn vị tại buổi lễ ký kết hợp đồng

Phòng HCLĐ – AVC