Ngày 31/01/2024, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tổ chức Lễ Ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC), buổi lễ do ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 chủ trì.

Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 ký kết Hợp đồng ủy quyền
với Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại AVC

Buổi lễ còn có sự tham dự của ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2, thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc; ông Ngô Việt Hưng – Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2 và Lãnh đạo các Ban chức năng, Văn phòng EVNGENCO2. Về phía AVC, có các đồng chí trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát; Lãnh đạo các Phòng, Phân xưởng, Trung tâm.

Buổi lễ đã thông qua các Quyết định ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đối với ông Lưu Ngọc Mai Phi, ông Trần Thanh Hướng. Đồng thời nêu những nội dung trong Hợp đồng ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại AVC.

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 giao nhiệm vụ cho Người đại diện: cùng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc AVC thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông giao; Đảm bảo vận hành các tổ máy điện an toàn, tin cậy và ổn định, các công trình hồ, đập được duy tu bảo dưỡng theo đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn trong mùa mưa bão năm 2024; Tuân thủ các quy định về vận hành hồ chứa do cơ quan có thẩm quyền ban hành; Thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc Đề án chuyển đổi số của Tập đoàn, Tổng công ty giao; Nâng cao năng suất lao động, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

Ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2, thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc (ngoài cùng bên phải) và ông Ngô Việt Hưng – Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2 (ngoài cùng bên trái)  tặng hoa chúc mừng ông Lưu Ngọc Mai Phi và ông Trần Thanh Hướng

Ông Lưu Ngọc Mai Phi thay mặt Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại AVC vinh dự nhận trách nhiệm mà Tổng công ty đã tin tưởng giao phó. Đồng thời cam kết sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Hợp đồng ủy quyền một cách nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo quyền, lợi ích và phát triển vốn của EVNGENCO2 đạt hiệu quả; Cùng tập thể Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đưa Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh./.

Phòng HCLĐ – AVC