1. Thông tin về Văn bản pháp luật mới của Nhà nước (có liên quan đến NLĐ & Doanh nghiệp)

– Quyết định 722/QĐ-BHXH ngày 15/6/2018 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Danh mục văn bản nội bộ ngành do EVN/EVNGENCO 2 mới ban hành
– Quyết định 959/QĐ-EVN ngày 9/8/2018 về việc ban hành quy trình An toàn điện trong EVN.
– Quyết định 354/QĐ-EVNGENCO2 ngày 23/7/2018 quy định chi hỗ trợ NLĐ thôi việc theo nguyện vọng trước tuổi nghỉ hưu của Tổng Công ty Phát điện 2.
– Quyết định 383/QĐ-EVNGENCO2 ngày 14/8/2018 về việc ban hành bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả các công ty con của Tổng Công ty Phát điện 2.

3. Danh mục văn bản nội bộ của Công ty mới ban hành

4. Phổ biến kiến thức pháp luật mới

4.1. Đồng loạt tăng mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc với người lao động (NLĐ) từ ngày 01/7/2018 cho phù hợp với mức lương cơ sở mới tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018. Đơn cử như sau:
– Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 417.000 đồng (mức cũ là 390.000 đồng).
– Lao động nữ sinh con hoặc NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2.780.000 đồng (mức cũ là 2.600.000 đồng);
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2.780.000 đồng (mức cũ là 2.600.000 đồng) cho mỗi con.
– Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật một ngày bằng:
+ 347.500 đồng (mức cũ là 325.000 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình;
+ 556.000 đồng (mức cũ là 520.000 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

4.2. BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 772/QĐ-BHXH công bố TTHC thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó, công bố 05 TTHC mới sau đây để đáp ứng những thay đổi về chính sách được quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH:
– Thủ tục Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Thủ tục này sẽ thay thế cho 04 thủ tục cũ:
+ Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến
+ Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng
+ Truy thu BHXH, BHYT, BHTN
+ Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc.
– Thủ tục Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH – thay thế cho thủ tục Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện.
– Thủ tục Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.
– Thủ tục Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình , người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.
– Thủ tục Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

(Nguồn Thư viện pháp luật)