Ứng dụng chuyển đổi số tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) được triển khai mạnh mẽ, áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: Quản trị văn phòng, quản lý vật tư, quản lý kỹ thuật, quản lý đấu thầu, quản lý tài chính, … Trong đó công tác quản lý đấu thầu tại AVC đã đạt được kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là việc áp dụng và thực hiện chuyển đổi số trong công tác đấu thầu qua mạng.

So sánh đấu thầu trực tiếp và đấu thầu qua mạng

Việc triển khai đấu thấu qua mạng giúp rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu do số hóa được hệ thống thông tin mời thầu, dự thầu; các quy trình đấu thầu được đơn giản hóa, góp phần hạn chế các sai sót do chủ quan; tiết kiệm được chi phí trong đấu thầu… Tính từ đầu năm 2023 đến nay (tháng 8/2023), AVC đã triển khai hoàn thành 28 gói thầu đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng, chiếm tỷ lệ 100% tổng số các gói thầu phải đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo chỉ tiêu của EVNGENCO2 giao và đảm bảo theo quy định của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia.

Nhờ việc ứng dụng công nghệ và thực hiện triển đấu thầu qua mạng mà trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong các năm qua, công tác đấu thầu tại AVC vẫn hoàn thành nhiệm vụ, không bị gián đoạn. Cán bộ công nhân viên làm công tác đấu thầu có thể tổ chức lập hồ sơ mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, mở thầu, đánh giá thầu, các công việc khác liên quan đến gói thầu theo hình thức online tại nhà hoặc bất kỳ nơi nào… Qua đó đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu thầu và góp phần rất lớn vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, đối với công tác quản lý đấu thầu, toàn bộ số liệu về quá trình lựa chọn nhà thầu đã được AVC cập nhật kịp thời trên Hệ thống phần mềm đầu tư xây dựng (IMIS) và Hệ thống thông tin quản lý đấu thầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang triển khai vận hành. Việc áp dụng triệt để các tiện ích trên phần mềm IMIS và Hệ thống thông tin quản lý đấu thầu đã giúp ích rất nhiều trong việc trích xuất số liệu để tổng hợp và hoàn thành công tác báo cáo đấu thầu đều được thực hiện nhanh chóng, hạn chế tối đa việc báo cáo bằng giấy tờ gây mất nhiều thời gian trong việc tổng hợp số liệu.

Để tiếp cận và ứng dụng những lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong thời gian tới, AVC sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động đấu thầu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động đấu thầu; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ công nhân viên trực tiếp làm công tác quản lý đấu thầu; cập nhật đầy đủ thông tin vào module quản lý đấu thầu trong phần mềm quản lý đầu tư xây dựng, Hệ thống thông tin quản lý đấu thầu… góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đấu thầu tại AVC./.

Phòng KHVT – AVC