Chuyển đổi số (CĐS) vừa là nhu cầu vừa là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó, công tác truyền thông chuyển đổi nhận thức là một trong những việc làm quan trọng để thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số thành công tại doanh nghiệp.

Những từ như CĐS, 4.0 xuất hiện hầu hết trên mọi phương tiện thông tin đại chúng, tràn khắp trên mạng xã hội. Từ những đứa trẻ, người thành niên, đến người cao tuổi, hầu như ai cũng đã đôi ba lần nghe về các danh từ này, CĐS, 4.0… phổ biến nhiều như vậy nhưng rất nhiều người nghĩ rằng CĐS chỉ dành cho những người giỏi về tin học, giỏi về khoa học kỹ thuật chứ không phải công việc của mình. Kể cả những hình ảnh về CĐS, 4.0 cũng rất mờ ảo, thường xuất hiện với những hình ảnh tự động hoá hay các biểu đồ không rõ ràng càng tô thêm tính bí ẩn của nó.

Hình ảnh chuyển đổi số, 4.0 thường xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng – rất bí ẩn & mờ ảo

Chuyển đổi số, công việc này của ai?

Vậy CĐS có thực sự bí ẩn chỉ dành riêng cho giới khoa học kỹ thuật, hay là công việc hằng ngày của tất cả chúng ta. Trong cẩm nang Chuyển đổi số của Cục Tin học hoá – Bộ Thông tin và Truyền thông viết: “Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện. Với một tổ chức, vì là sự thay đổi, nên trước tiên đó là việc của lãnh đạo, của người đứng đầu, vì nếu không thì không ai dám làm và có thể làm. Vì là tổng thể và toàn diện nên đó là việc của tất cả mọi thành viên trong tổ chức”.

Chuyển đổi số là công việc của tất cả chúng ta: Trong một doanh nghiệp, chuyển đổi số sẽ phải thực hiện ở hầu hết các nơi, từng vị trí công việc, là thay đổi cách thức làm các công việc quen thuộc bằng việc áp dụng, sử dụng các công cụ số hóa, tự động hóa như là những bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi số. Từ anh bảo vệ CĐS là thay đổi kiểm đếm người ra/vào cổng bằng phần mềm lưu giữ trên máy tính. Chị văn thư CĐS bằng cách tăng cường thực hiện chuyển văn bản đến/đi trực tuyến trên phần mềm, hạn chế tối đa lưu giữ hồ sơ giấy, … Đến anh công nhân quản lý vận hành nhà máy Thuỷ điện CĐS bằng cách số hoá cơ sở dữ liệu vận hành, thực hiện lệnh vận hành trên môi trường mạng, trên Web, …. Trong công tác quản trị văn phòng CĐS bằng cách tăng cường hệ thống văn phòng điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin hội họp trực tuyến, chia sẻ tài liệu báo cáo trên cổng thông tin nội bộ, phòng họp không giấy, …. Tất cả đó là những công việc hằng ngày trong công cuộc CĐS tại Doanh nghiệp.

Nhà máy Thuỷ điện A Vương đang thực hiện đề án CĐS, Hình ảnh: Phòng điều khiển Trung tâm Nhà máy

Tăng cường truyền thông chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số cho CBCNV-NLĐ trong Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương bằng những công việc cụ thể.

Công cuộc CĐS thành công cần được lan tỏa, truyền cảm hứng đến từng CBCNV-NLĐ trong toàn Công ty. Để có được điều này cần sự vào cuộc của cả tập thể Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương, sự tham gia hành động đồng bộ ở các cấp cùng sự tham gia của toàn thể CBCNV-NLĐ trong Công ty sẽ là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Bởi vậy, cần thực hiện tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức trong toàn Công ty về chuyển đổi số, cùng nhau dẫn dắt, lan tỏa và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.

Chuyển đổi số thực chất là quá trình thay đổi, không chỉ về hạ tầng vật chất mà còn phải thay đổi về ý thức của con người. Trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020) cũng nêu rõ quan điểm “chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi về nhận thức”; “nhận thức đóng vai trò quyết định và người dân là trung tâm của chuyển đổi số”. Nhiệm vụ đầu tiên để thực hiện chuyển đổi số cũng là nhiệm vụ chuyển đổi về nhận thức.

Chuyển đổi số sẽ chuyển đổi mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội, trong đó có lao động. Theo đó, cả người lao động và người sử dụng lao động cũng phải được chuyển đổi theo để có thể thích nghi tốt nhất có thể được. Doanh nghiệp phải thay đổi cách vận hành truyền thống để phù hợp với một xã hội được chuyển đổi số. Và người lao động cũng phải thay đổi cách làm trước nay để có thể thích nghi.

Truyền thông chuyển đổi nhận thức về CĐS là việc làm thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức thiết thực dễ hiểu, dễ thực hiện cho từng đối tượng cụ thể, bằng việc làm cụ thể. Để đến một ngày mà các từ CĐS, 4.0 không còn là xa lạ, không còn mờ ảo mà là những nội dung công việc hằng ngày của tất cả CBCNV-NLĐ trong Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương./.

Phòng HC-LĐ AVC