Ngày 27/6/2017 Công ty CPTĐ A Vương tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017; Đoàn chủ trì Hội nghị gồm ông Nguyễn Trâm, Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc và ông Đoàn Ngọc Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty. Về dự Hội nghị, có đại diện Công đoàn, Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 2 và 52 đại biểu đại diện cho người lao động được bầu từ các đơn vị trong Công ty cùng 11 đại biểu đương nhiên.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp

Theo báo cáo, năm 2016 Công ty CPTĐ A Vương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhiệm vụ đề ra và đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Về sản lượng điện sản xuất năm 2016 đạt 610,6 triệu kWh, vượt kế hoạch 15,22%; cùng với việc tiết kiệm chi phí, tìm kiếm doanh thu từ Thị trường điện… lợi nhuận đạt trước thuế của Công ty đạt là 264% so với chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao năm 2016. Lực lượng vận hành đã vận hành hai tổ máy Nhà máy Thủy điện A Vương an toàn, hiệu, quả, đáp ứng huy động của A0 và điều tiết nước phục vụ hạ du theo kế hoạch, suất sự cố là 0%. Về sản xuất kinh doanh khác, hoàn thành công tác bảo trì NMTĐ Sông Bung 4, trạm 220kV của nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng; công tác thí nghiệm hiệu chỉnh Dự án thay Máy biến áp trạm 220kV Dốc Sỏi, thí nghiệm Trạm biến áp 220kV Mỏ Cày… công tác đào tạo Trưởng ca và trực điều khiển trung tâm cho Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 và công tác hỗ trợ quản lý vận hành cho Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4A cũng đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. Năm 2016 là năm đạt nhiều thắng lợi chung của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương; gắn liền với đó, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện và nâng cao. Thỏa ước lao động tập thể trong năm 2016 đã được các bên thực hiện tốt; công tác tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại Công ty được thực hiện thường xuyên.

Tại Hội nghị, CBCNV đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả trong kinh doanh sản xuất của Công ty, cải thiện hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của CBCNV, tiếp tục thực hiện nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, xanh – sạch – đẹp.

Ông Nguyễn Văn Ngộ – Phó Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO2 phát biểu tại Hội nghị

Với quyết sách cho năm 2017 của Lãnh đạo Công ty là chuyên nghiệp hơn nữa nhằm thực hiện tăng năng suất lao động theo nội dung Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong điền kiện cạnh tranh, tạo thương hiệu không chỉ trong công tác vận hành nhà máy thủy điện mà còn trong công tác sửa chữa, bảo trì, thí nghiệm các công trình khác. Các kế hoạch SXKD 2017, sản lượng điện sản xuất: 600 triệu kWh; thực hiện tối ưu hóa chí phí, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh của Công ty đúng với chủ đề năm 2017 mà EVN và EVNGENCO2 chọn “Đẩy mạnh Khoa học Công nghệ”; tiếp tục thực hiện các nội dung công việc tại các hợp đồng thí nghiệm các công trình đã ký kết, chuẩn bị lực lượng và triển khai tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp…

Tại Hội nghị, đã bầu đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ 2017 gồm: các ông Phạm Phú Kim, Phạm Viết Dũng, Nguyễn Văn Hoàng và bà Trần Thị Đoan Trang.

Ngọc Nhơn