Sáng ngày 03/03/2018, Đoàn viên Chi đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã tích cực tham gia chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2018 khởi động Tháng thanh niên năm 2018 được tổ chức tại Thành đoàn Đà Nẵng.

Hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động an sinh xã hội do Đoàn Khối các cơ quan TP. Đà Nẵng phát động trong Chương trình hoạt động năm 2018 và cũng là hoạt động khởi động Tháng thanh niên 2018.

Đây là hoạt động mang nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của ĐVTN đối với cộng đồng.

Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động:

Phương Thảo