Sáng ngày 03/5/2024, tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 35 cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.190.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,85% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) sở hữu 87,45% cổ phần tại AVC, tham dự có ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Đình Hải – TV HĐQT; ông Nguyễn Văn Tùng – Kiểm soát viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại EVNGENCO2; Lãnh đạo Văn phòng, các Ban chuyên môn EVNGENCO2.

Ông Lưu Ngọc Mai Phi – Quyền Chủ tịch HĐQT AVC (bên phải) và ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc AVC (bên trái) chủ trì Đại hội

Đại hội đã nghe ông Cao Huy Bảo – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Sau 15 năm đưa vào vận hành từ năm 2008, các hệ thống thiết bị công nghệ của NMTĐ A Vương đã giảm tuổi thọ, tuy nhiên, với việc tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng và quản lý kỹ thuật trong vận hành nên đã đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, không xảy ra sự cố; Công tác sửa chữa lớn Hệ thống điều khiển DCS mặc dù kế hoạch thực hiện trong cuối năm 2023, song do tình hình khí tượng thủy văn thời gian này thuận lợi, Công ty đã chủ động dời đổi lịch sang năm 2024 để tận dụng lượng nước phát điện nên chưa thể hoàn thành đưa vào sử dụng kịp trong năm 2023 và chuyển tiếp sang 2024; Công tác thí nghiệm, bảo trì các công trình điện ngày càng cạnh tranh khốc liệt gây nhiều khó khăn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thí nghiệm, bảo trì của Công ty.

Bên cạnh những khó khăn thách thức, năm 2023 cũng có những thuận lợi: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các bên hữu quan liên quan, đặc biệt là sự giúp đỡ của Chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 2. Năm 2023 lưu lượng nước về hồ Thủy điện A Vương tương đối tốt, đặc biệt vào mùa mưa, lượng nước về hồ thuận lợi cho công tác sản xuất điện.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ giao trong năm 2023: Sản lượng điện sản xuất đạt 827,847 Triệu kWh; Doanh thu đạt 733,523 tỷ đồng.

Về công tác nhân sự:

Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Việt Hưng và ông Trần Thanh Hướng; Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho ông Lê Đình Bản và ông Võ Trà Dũng. Kết quả, Hội đồng Quản trị AVC gồm các ông: Lưu Ngọc Mai Phi, Cao Huy Bảo, Đặng Công Hòa, Lê Đình Bản, Võ Trà Dũng, Đặng Thanh Bình. HĐQT đã họp phiên họp thứ nhất và bầu ông Lưu Ngọc Mai Phi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 03/5/2024.

Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (hình chụp vắng ông Đặng Thanh Bình – TV HĐQT)

Trao Quyết định uỷ quyền đại diện phần vốn:

Trước đó, vào sáng ngày 03/5/2024, cũng tại thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Phát điện 2 đã tổ chức Lễ công bố các quyết định liên quan đến việc ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Buổi lễ do ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 chủ trì.

Tại buổi lễ ông Trần Phú Thái đã trao quyết định ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại AVC cho các thành viên gồm: ông Lê Đình Bản (đại diện 15% cổ phần của EVNGENCO2 tại AVC); ông Võ Trà Dũng (đại diện 10% cổ phần của EVNGENCO2 tại AVC). Đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại AVC gồm có: ông Lưu Ngọc Mai Phi, ông Cao Huy Bảo, ông Đặng Công Hòa, ông Lê Đình Bản, ông Võ Trà Dũng.

Chụp hình lưu niệm tại Lễ trao Quyết định uỷ quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại AVC

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Phú Thái chúc mừng và đề nghị nhóm người đại diện thực hiện tốt, đầy đủ các nghĩa vụ theo nội dung Hợp đồng ủy quyền; Cùng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được EVNGENCO2 và Đại hội đồng cổ đông giao.

Trước trọng trách được giao, nhóm người đại diện của EVNGENCO2 sẽ quyết tâm nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được ủy quyền; cùng tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thực hiện thắng lợi kế hoạch mục tiêu, đưa Công ty ngày càng phát triển vững mạnh./.

Phòng HCLĐ – AVC