Đó là chỉ đạo của ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo diễn ra chiều 22/7.
📲💻 Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ trụ sở EVN (Hà Nội) đến các tổng công ty, đơn vị thành viên của EVN trên toàn quốc.
🔔 Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của lãnh đạo, CBCNV các đơn vị thành viên trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, có Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) là hai đơn vị đang chịu ảnh hưởng lớn vì dịch bệnh lần này.
🔔 Tổng giám đốc EVN biểu dương EVNHCMC và EVNSPC đã chủ động, trách nhiệm, có những giải pháp hiệu quả vừa đảm bảo phòng chống dịch, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng.
🔔 Dự báo dịch COVID-19 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong giai đoạn tới, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân yêu cầu CBCNV trong toàn Tập đoàn nghiêm túc, gương mẫu thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch của các cơ quan Trung ương, địa phương và của EVN; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5k của Bộ Y tế. Các đơn vị thuộc vùng có nguy cơ tiếp tục duy trì kiểm soát nhiệt độ cho CBCNV và khách đến làm việc; triển khai sổ nhật ký để lưu thông tin khách ra/vào làm việc, nhằm kịp thời khoanh vùng, truy vết khi cần thiết.
🔔 Lãnh đạo Tập đoàn cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt “3 tại chỗ” (ăn – ở – sản xuất tập trung tại nơi làm việc) đối với lực lượng vận hành hệ thống điện, điều độ, sửa chữa, viễn thông dùng riêng; chủ động lập các phương án phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ cao hơn để sẵn sàng, chủ động trong mọi tình huống; tăng cường họp trực tuyến, làm việc online, trong đó cần lưu ý vấn đề đảm bảo an toàn thông tin.
Ngoài ra, các đơn vị cần làm việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế địa phương để tiêm vắc-xin COVID-19 cho CBCNV ngành Điện – đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Công đoàn Điện lực Việt Nam và tổ chức công đoàn các cấp trực thuộc tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, đặc biệt là lực lượng “cắm trại” tại nơi làm việc để thực hiện nhiệm vụ.
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi, trong nhà và văn phòng
Nguồn tin: Điện lực Việt Nam.

дебетовая карта онлайн заявка