Các nhà máy Thủy điện trên sông Vu Gia phối hợp cùng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (Ban CH PCTT&TKCN) huyện Đại Lộc tổ chức các Hội nghị truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai cho người dân vùng hạ du các nhà máy thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.