Ngày 04/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1944/QĐ-TTg về việc đưa hệ thống truyền tải điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Để triển khai Quyết định số 1944/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29 tháng 5 năm 2018, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an phối hợp với Bộ Công Thương, UBND thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa hệ thống truyền tải điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương và 250 đại biểu đại diện Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính; lãnh đạo UBND 42 tỉnh, thành nơi có hệ thống truyền tải điện 500 kV đi qua; lãnh đạo Tổng cục An ninh; lãnh đạo Cục An ninh kinh tế tổng hợp; lãnh đạo các Cục, Tổng cục liên quan thuộc Bộ Công an; lãnh đạo công an 42 tỉnh, thành và lãnh đạo phòng an ninh kinh tế, công an 42 tỉnh, thành nơi có hệ thống truyền tải điện 500 kV đi qua; lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam; lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; lãnh đạo các đơn vị trong ngành Điện; các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Công Thương và các Bộ, Ngành liên quan và lãnh đạo các tỉnh, thành có hệ thống truyền tải điện 500 kV đi qua đã thống nhất đánh giá tầm quan trọng đặc biệt của hệ thống truyền tải điện nói chung và hệ thống truyền tải điện 500 kV nói riêng trong chiến lược phát triển an ninh năng lượng quốc gia. Ngay từ những năm 1994, sau khi hệ thống truyền tải điện 500 kV Bắc – Nam được đưa vào vận hành, Chính phủ đã rất quan tâm đến công tác bảo vệ an toàn hệ thống bằng việc ban hành Chỉ thị số 110/TTg ngày 23/4/1994 về việc bảo vệ an toàn hệ thống tải điện 500 kV Bắc – Nam để chỉ đạo các Bộ, Ngành liên quan và Chính quyền các cấp tại địa phương cùng tham gia công tác bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện 500 kV.

Nhằm triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26/9/1995 Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cùng với Tổng Cục I – Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ký Quy chế phối hợp công tác bảo vệ số 3176/EVN/TCI, đến năm 2015 hai bên đã tổ chức tổng kết và sửa đổi bổ sung thay thế bằng quy chế số 2502/QCPH-TCAN-EVN ngày 26/6/2015. Trong quá trình triển khai thực hiện quy chế, hai bên đã hợp tác chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức bảo vệ và xử lý các khó khăn, vướng mắc từ các giai đoạn đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng và trong quá trình quản lý vận hành sau này; nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến hành lang an toàn lưới truyền tải điện đã được các cơ quan công an điều tra, khới tố và đưa ra xét xử theo quy định của Pháp luật.

Với tầm quan trọng đặc biệt của hệ thống truyền tải điện 500 kV là trục xương sống của lưới điện quốc gia, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế của đất nước, trước tình hình an ninh chính trị trong khu vực và trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, các vụ khủng bố vẫn tiếp diễn gia tăng, hoạt động “diễn biến hòa bình” vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn, ngày 04/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1944/QĐ-TTg phê chuẩn đưa hệ thống truyền tải điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia.

Việc đưa hệ thống truyền tải điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là một dấu mốc lịch sử lớn đối với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia nói riêng và đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung, cùng với các công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình; nhà máy Thủy điện Sơn La. Tuy nhiên, đối với hệ thống truyền tải điện 500 kV đến năm 2018 với tổng chiều dài 7.503 km và 28 trạm biến áp 500 kV với tổng dung lượng 5.454,4 MVA trải dài trên địa bàn 42 tỉnh, thành phố. Với những đặc thù riêng biệt (không tập trung, trải rộng trên các vùng miền trong cả nước, hành lang bảo vệ an toàn hẹp tối đa 7 mét) do đó công tác triển khai bảo vệ sẽ rất khó khăn, phức tạp.

Với chức năng là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, để triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đồng bộ và đạt kết quả cao nhất, lãnh đạo bộ Công an, các Bộ Ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác quản lý nhà  nước về công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia tại địa phương. Giám đốc công an các tỉnh, thành cần phối hợp chăt chẽ với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tham mưu với Ban chỉ đạo bảo vệ hệ thống truyền tải điện các địa phương, thực hiện phân công nhiệm vụ đến các đơn vị, triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 04/12/2017 về việc đưa Hệ thống truyền tải điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là sự đánh giá đúng mức tầm quan trọng đặc biệt của hệ thống truyền tải điện 500 kV nói riêng và hệ thống truyền tải điện nói chung trong chiến lược phát triển an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời cũng là thông điệp gửi đến toàn thể nhân dân cả nước trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác tham gia bảo vệ an toàn lưới truyền tải điện, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Đến thời điểm ngày 31/3/2018, hệ thống truyền tải điện quốc gia do EVNNPT quản lý vận hành có tổng số 24.365 km đường dây (bao gồm 7.503 km đường dây 500 kV và 16.862 km đường dây 220 kV); 140 trạm biến áp (gồm 28 trạm biến áp 500 kV và 112 trạm biến áp 220 kV) với tổng dung lượng máy biến áp là 77.613 MVA. Hệ thống Truyền tải điện quốc gia đã vươn tới hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước và từng bước kết nối với lưới truyền tải điện của các nước trong khu vực với công nghệ ngày càng hiện đại như đường dây nhiều mạch, nhiều cấp điện áp, cáp ngầm cao áp 220 kV, trạm GIS 220 kV, trạm biến áp không người trực, hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính, thiết bị định vị sự cố, giám sát dầu online, hệ thống SCADA…

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Điện thoại: (024) 22204498. Fax: (024) 22204455.

Địa chỉ: Số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Website: www.npt.evn.vn