Tình hình thực hiện sản xuất điện và các dự án 6 tháng đầu năm 2018,  nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Cần Thơ, ngày 11 tháng 7 năm 2018

A.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

I. Tình hình Sản xuất điện

Tình hình sản xuất điện trong toàn Tổng công ty đảm bảo được yêu cầu về an toàn, ổn định và kinh tế, các Tổ máy vận hành theo phương thức huy động của A0. Trong đó, sản lượng điện phát của EVNGENCO 2 là 9.314,931 triệu kWh đạt 55,64% kế hoạch năm, tăng 8,26% so với cùng kỳ 2017.

Về tình hình chung, kết quả 6 tháng đầu năm 2018 EVNGENCO 2 đã hoàn thành các kế hoạch được giao, đối với khối Nhiệt điện than đạt 108,90% sản lượng kế hoạch mùa khô; đối với khối Thủy điện: Thuỷ điện HTPT & 100% vốn: Thực hiện đạt 101,27% sản lượng kế hoạch mùa khô. Thuỷ điện các CTCP: Thực hiện đạt 116,52% sản lượng kế hoạch mùa khô.

Về công tác ĐTXD, EVNGENCO 2 đã hoàn thành thi công gia cố hạ lưu vai phải đập dâng (giai đoạn 1) dự án Thủy điện Trung Sơn và đang tập trung vào công tác quyết toán công trình. Công tác chuẩn bị thực hiện đầu tư các dự án mới đang được tích cực triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. 

   II. Các nội dung, nhiệm vụ công tác khác 
      1. Công tác cổ phần hóa
–  EVNGENCO 2 đã có báo cáo EVN về kết quả thực hiện công tác CPH đến thời điểm hiện tại, trong đó EVNGENCO 2 đã tập hợp chi phí CPH đã thực hiện và lập lại dự thảo kế hoạch tiến độ CPH với đề xuất thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 01/01/2019, để phù hợp với các quyết định giữ lại, tiếp tục sử dụng các cơ sở nhà, đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

     2. Công tác khác
– Hội đồng thành viên EVN đã phê duyệt kế hoạch SXKD&ĐTPT 5 năm giai đoạn 2016-2020 của EVNGENCO 2. Công tác triển khai kế hoạch 5 năm đến nay cơ bản đã thực hiện theo đúng tiến độ EVN giao.
– Tổ chức thành công một số Khóa đào tạo và tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ do EVN tổ chức theo nhiệm vụ Chủ đề năm 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.

– Tổ chức thành công Hội nghị Người lao động tại các đơn vị thành viên và cấp Tổng công ty; Tổ chức thành công Hội nghị công tác sửa chữa lớn trong tháng 3/2018.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018   

     Việc triển khai thực hiện kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2018 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Tổng công ty và các Đơn vị như: yếu tố thời tiết, thủy văn được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, việc tăng giá các nguyên liệu và các yếu tố đầu vào cho sản xuất điện. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch cả năm 2018, Tổng công ty và các Đơn vị cần quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành và tập trung thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:
        1. Về sản xuất điện
– Tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu hiệu quả theo kế hoạch đầu năm, với sản lượng Điện sản xuất 6 tháng cuối năm đạt 7.427 triệu kWh.
– Xây dựng và thực hiện các phương án đảm bảo an ninh cho hệ thống thông tin viễn thông, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn xử lý sự cố mất an toàn thông tin.
– Phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động, tăng năng suất lao động;
– Các hoạt động tuyên truyền tiếp tục thực hiện theo kế hoạch để phục vụ cho sản xuất điện, tập trung hơn vào các chủ đề đã triển khai, đảm bảo an toàn các tổ máy, cảnh báo về an toàn điện mùa mưa bão.
– Các Đơn vị chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng công ty về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du trong mùa mưa bão.
– Chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng và phương án vận chuyển dự phòng sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố và thiên tai xảy ra.

2. Các nhiệm vụ khác

    a. Công tác cổ phần hóa:
– Triển khai thực hiện các bước tiếp theo của kế hoạch tiến độ cổ phần hóa sau khi Bộ Công Thương thống nhất thời điểm XĐGTDN và phê duyệt kế hoạch tiến độ CPH (Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; Tổ chức lựa chọn Tư vấn XĐGTDN;…). 
– Tiếp tục thực hiện các phần việc thu thập, xử lý thông tin, số liệu để lập Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – EVNGENCO 2.
– Hoàn tất thủ tục điều chỉnh tên trên giấy CNQSDĐ đối với các cơ sở nhà, đất tại TP Cần Thơ.
    b. Các công tác khác:
– Hoàn tất công tác giao KH 5 năm cho các đơn vị thành viên;
– Tập trung nghiên cứu thị trường bán buôn điện cạnh tranh để chủ động thực hiện các bước chuẩn bị trước khi áp dụng chính thức vào năm 2019;
– Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc Chủ đề năm 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tài chính kế toán năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 của toàn Tổng công ty và nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (tổ Quan hệ cộng đồng) – Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: qhcdgenco2@gmail.com 
Điện thoại: 0292.6517.196; Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.