Tính đến ngày 17/12/2023, tổng sản lượng điện Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương sản xuất được là 792,05 Triệu kWh, đạt 100% kế hoạch, sớm 14 ngày so với kế hoạch được Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) giao trong năm 2023.

Phòng điều khiển Trung tâm – Nhà máy thủy điện A Vương

Trong năm 2023, ngoài yếu tố quan trọng là tình hình thủy văn khá thuận lợi thì phải kể đến vai trò của lực lượng sản xuất đã thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành, đảm bảo khai thác 2 tổ máy an toàn, liên tục, đạt hiệu suất cao, thực hiện linh hoạt kế hoạch huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0).

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương luôn quan tâm thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ các tổ máy, hệ thống thiết bị của Nhà máy, đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư, thiết bị, xử lý kịp thời các sự cố, khiếm khuyết, rút ngắn thời gian dừng máy, sẵn sàng vận hành cũng như nghiêm túc triển khai công tác PCTT&TKCN. Cụ thể, trong đợt bảo trì sửa chữa Nhà máy Thủy điện A Vương từ ngày 10-12/8/2023 bảo dưỡng thiết bị trước mùa mưa bão, kết hợp kiểm tra chuyên sâu máy cắt đầu cực 902 của tổ máy H2 và từ ngày 14-23/8/2023, tiểu tu tổ máy H1 theo phương án kỹ thuật sửa chữa RCM đã đưa các tổ máy vào vận hành vượt tiến độ 4 ngày 16 giờ.

Bảo dưỡng, thí nghiệm Trạm phân phối 220 kV – NMTĐ A Vương – ngày 15.8.2023

Đặc biêt, Công ty đã phối hợp thực hiện tốt với chính quyền địa phương trong công tác cung cấp nước cho hạ du trong mùa khô, phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn công trình, góp phần đáng kể trong việc cắt, giảm lũ cho vùng hạ du trong mùa mưa năm nay. Trong mùa mưa năm 2023, với việc tuân thủ thực hiện vận hành đúng quy trình hồ Thủy điện A Vương đã tham gia cắt giảm lũ hiệu quả cho hạ du, như đợt mưa lũ từ ngày 13-18/10/2023 tại miền Trung, hồ thủy điện A Vương đã giữ lại toàn bộ 133 triệu m3 nước về hồ, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du nhà máy.

Trong công tác sản xuất điện năng và quản trị doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã đẩy mạnh chuyển đổi số, không ngừng ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, tạo giá trị gia tăng mới nhằm phục vụ tốt nhất cho các hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.

Dự kiến đến ngày 31/12/2023, tổng sản lượng điện Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương sản xuất được 828 triệu kWh, đạt 104,6% kế hoạch năm 2023. Việc về đích sản lượng sớm trước kế hoạch sẽ góp phần tạo động lực cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong năm 2023 đã được Tổng công ty phát điện 2 giao./.

Phòng HCLĐ – AVC