Các Thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn đã báo cáo Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia để giảm phát điện; tuân thủ vận hành theo Quy trình 1865.

Ngày 31/3, trao đổi với báo Công Thương, Công ty CP Thủy điện A Vương cho biết đã có văn bản báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng về việc tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn của nhà máy thủy điện A Vương.

Các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn đã báo cáo A0 về việc phát điện và đảm bảo cung cấp nước cho hạ du mùa khô (Hồ thủy điện Sông bung 4)

Theo đó, từ đầu mùa cạn năm 2023 đến nay, hàng ngày Nhà máy thủy điện A Vương thực hiện lập kế hoạch vận hành luôn tuân thủ đúng các quy định tại Quy trình vận hành liên hồ 1865.

Tuy nhiên có một số thời điểm giữa việc lập kế hoạch sản xuất của Nhà máy (thông qua lập bản chào giá trên trang Web Thị trường điện Việt Nam) và thời gian, công suất huy động thực các tổ máy (thông qua việc điều khiển của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia – A0) có sự sai khác là do yếu tố bất khả kháng, Nhà máy hoàn toàn bị động trong việc khởi động và dừng các tổ máy do phụ thuộc vào nhu cầu phụ tải của hệ thống điện Quốc gia.

Qua theo dõi của Nhà máy, trong thời gian qua nắng nóng cục bộ xảy ra trên phạm vi cả nước do đó nhu cầu phụ tải của hệ thống điện tăng cao. Để đảm bảo an toàn – ổn định hệ thống điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện A0 thực hiện huy động cao tất cả các tổ máy phát điện tại nút phụ tải miền Trung để đáp ứng nhu cầu phụ tải 3 miền, trong đó có Nhà máy Thủy điện A Vương (trong khi Nhà máy đã chủ động chỉ lập kế hoạch phát sản lượng tương ứng với mực nước hồ và lưu lượng xả nước về hạ du theo quy định tại Phụ lục III của Quy trình 1865).

Đại diện A Vương cho biết, trên cơ sở nguồn nước hiện tại (mực nước hồ đến hết 29/3/2023: 371,05m) và nhận định tình hình thủy văn nước về hồ các tháng tiếp theo tiếp tục kém với tần suất khoảng 65-90%, bám sát nhu cầu sử dụng nước hạ du, thủy điện A Vương chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch khai thác, vận hành hồ đảm bảo các quy định của Quy trình 1865 và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước hiện có, góp phần đảm bảo cung cấp nước an toàn cho hạ du đến cuối mùa cạn 2023.

“Thủy điện A Vương luôn có ý thức điều tiết nước cho hạ du có dự phòng và tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn (Quy trình 1865)”, Đại diện A Vương nói.

Tương tự, Công ty Thủy điện Sông Bung (Chủ đầu tư Thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4) cho biết trước đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng, đơn vị đã có văn bản gửi Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia. Trong đó, có nêu thực trạng quá trình vận hành, Công ty nhận thấy việc đảm bảo đồng thời cả về an ninh năng lượng và đảm bảo thực hiện cấp nước hạ du theo quy định hết sức khó khăn. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 20/03/2023 đến ngày 27/03/2023, phụ tải hệ thống điện tăng cao nên các tổ máy của Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4 bị huy động nhiều dẫn đến mực nước của hai hồ Sông Bung 2 và Sông Bung 4 suy giảm so với khoảng mực nước Phụ lục III Quy trình 1865, cụ thể mực nước hồ đến thời điểm 07h ngày 29/03/2023 của hồ Sông Bung 2 594,60m/598,20m, hồ Sông Bung 4 217,35m/217,40m.

Đồng thời đề nghị A0 hỗ trợ lập kế hoạch vận hành của nhà máy thủy điện sông Bung 2 và sông Bung 4 để Công ty thực hiện nhiệm vụ cấp nước cho hạ du theo quy định và theo đề nghị của thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 28/3, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đã phát văn bản gửi các hồ chứa thủy điện A Vương, sông Bung 2, sông Bung 4, Đắk Mi 4 về đề nghị tuân thủy Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn (Quy trình 1865).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng, qua theo dõi, giám sát việc vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn cho thấy một số ngày gần đây một số hồ xả nước phát điện lớn khiến mực nước các hồ A Vương, sông Bung 2, sông Bung 4, Đắk Mi 4 có những thời điểm thấp hơn so với quy định tại phụ lục III của Quy trình 1865. Trong khi đó, hiện thành phố Đà Nẵng đã bước vào cao điểm mùa khô (mùa cạn) và dự báo năm nay tổng lượng mưa khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng từ tháng 4 – 6/2023 còn thấp hơn những năm trước từ 5 – 10%; từ tháng 7 – 9/2023, lượng mưa khu vực này cũng được dự báo thấp hơn so với cùng thời kỳ những năm trước. Dẫn đến lo ngại có thể không đảm bảo cấp nước cho hạ du đến cuối mùa cạn.

Từ thực tế đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đã đề nghị các chủ hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn thực hiện vận hành hồ chứa tuân thủ đúng quy định của Quy trình 1865; thực hiện tính toán xây dựng kịch bản vận hành, điều tiết hồ theo quy định của quy trình này.

Bên cạnh đó, thường xuyên truyền dữ liệu vận hành xả nước hồ chứa về UBND và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Đà Nẵng; tổ chức vận hành hồ với lưu lượng, thời gian xả đúng quy định, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm. Trong trường hợp bất khả kháng phải có đề xuất phương án, báo cáo với thêm UBND TP. Đà Nẵng để thống nhất phương án điều tiết nước cho hạ du./.

Theo báo Công thương