Nhằm tăng cường khả năng kịp thời ứng phó trong việc bảo vệ công trình khi xảy ra hỏa hoạn trong phạm vi từ Nhà van đến Trạm 220kV và từ Trạm 220kV về đến Nhà máy, đặc biệt là chống cháy lan do cháy rừng gần các khu vực này, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã cải tạo tuyến ống dẫn nước sẵn có thuộc đường ống cấp nước từ Nhà van đến Trạm 220kV và từ Trạm 220kV về đến Nhà máy thành Tuyến ống nước chữa cháy cùng với việc lắp đặt 12 họng lấy nước khu vực này.

Tập kết trang thiết bị chuẩn bị buổi diễn tập

Ngày 15/7/2020 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã tổ chức thực tập Phương án phòng chống cháy rừng năm 2020 tại Công trình Thủy điện A Vương. Bắt đầu từ lúc 9h55’ tất cả các Đội viên Đội PCCC và CNCH của Nhà máy Thủy điện A Vương đã tham gia diễn tập Phương án phòng chống chữa cháy rừng theo kế hoạch số 848/KH-TĐAV ngày 22/6/2020 đã được Lãnh đạo Công ty phê duyệt với sự chứng kiến của lãnh đạo, cán bộ quản lý của Phòng Kỹ thuật và An toàn, cán bộ quản lý phân xưởng Vận hành, cán bộ an toàn và CBCNV đang làm việc tại Nhà máy Thủy điện A Vương.

Mục đích của công tác này nhằm tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể CBCNV nâng cao nhận thức, kiến thức và ý thức trách nhiệm về công tác phòng chống cháy rừng nói riêng và công tác PCCC nói chung. Đồng thời nâng cao khả năng thao tác sử dụng nhanh nhẹn, thành thạo, đảm bảo an toàn các dụng cụ, phương tiện PCCC của lực lượng PCCC và CNCH Nhà máy Thủy điện A Vương.

Một số hình ảnh của buổi diễn tập:

Đấu nối vào hệ thống nước chữa cháy

Dập tắt đám lửa giả định

Diễn tập sơ cấp cứu tại hiện trường

Phòng Kỹ thuật và An toàn