Sáng ngày 11/5/2023, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra tại Nhà máy Thủy điện A Vương.

Ông Ngô Xuân Thế – Phó tổng giám đốc Công ty (giữa) tiếp  Đoàn kiểm tra tại nhà máy Thủy điện A Vương

Đoàn kiểm tra do đồng chí Thượng úy Trần Quốc Đức – Cán bộ quản lý kiểm tra cơ sở làm Trưởng đoàn, Đoàn đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở, kiểm tra hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC; kiểm tra thực tế về giao thông, nguồn nước, khoảng cách an toàn về PCCC; kiểm tra việc bố trí công năng sử dụng, bố trí mặt bằng theo thiết kế được duyệt; các giải pháp thoát nạn; hệ thống điện; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy bằng nước; các hệ thống kỹ thuật, thiết bị khác liên quan đến PCCC và CNCH; hệ thống tiếp địa, chống sét và việc duy trì hoạt động của lực lượng PCCC tại Nhà máy Thủy điện A Vương.

Ngoài việc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC tại Nhà máy Thủy điện A Vương, Công ty thủy điện A Vương còn quan tâm đến việc phối hợp với Phòng CS PCCC CA tỉnh Quảng Nam tuyên truyền PCCC rừng cho đồng bào vùng dự án, hỗ trợ các phương tiện PCCCR cho người dân địa phương.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Phòng điều khiển Trung tâm nhà máy Thủy điện A Vương

Đồng chí Thượng úy Trần Quốc Đức kiểm tra hồ sơ quản lý về PCCC và CNCH

Qua hơn một buổi làm việc, kiểm tra tại Nhà máy Thủy điện A Vương, Đoàn kiểm tra đã đánh giá Công ty đã và đang thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC và CNCH. Để duy trì các điều kiện về an toàn, phòng chống cháy nổ, Đoàn kiểm tra đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở; Duy trì liên tục các điều kiện an toàn về PCCC tại cơ sở theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và điều kiện an toàn về CNCH theo quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC. Duy trì công tác phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở, nhất là ban đêm và ngày nghỉ, thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra an toàn PCCC; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, phương tiện PCCC; quản lý nghiêm ngặt nguồn lửa, nguồn nhiệt đồng thời đảm bảo lực lượng và phương tiện PCCC tại chỗ thường trực 24/24 giờ để phát hiện và xử lý kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra./.

Phòng HCLĐ&KTAT – AVC