Trong quá trình chuyển đổi số, truyền thông nội bộ góp phần truyền đạt mục tiêu, gắn kết nhân viên đồng lòng với mục tiêu chung, cùng hành động xây dựng lòng tin và tinh thần chủ động hợp tác trong toàn Công ty để thành công trong hành trình chuyển đổi số.

Hình ảnh một buổi Truyền thông nội bộ về chuyển đổi số tại Công ty CP Thủy điện A Vương

Ngay từ khi bắt đầu bước vào lộ trình chuyển đổi số, Công ty đã và sẽ phải thực hiện những tác động chuyển đổi nguồn lực con người với hàng loạt những kỹ năng mới để họ trở thành lực lượng lao động làm chủ công nghệ, chủ động quản lý công việc, phát huy tinh thần hợp tác các Phòng/Trung tâm/Phân xưởng, nhằm đạt hiệu quả công việc cao nhất. Bên cạnh đó, không chỉ những kỹ năng được nâng cao, lan truyền những giá trị của đổi mới cũng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong Công ty. Như vậy, có thể nói nguồn lực con người sẽ được thay đổi toàn diện ở tất cả các cấp, các vị trí. Để thực hiện thành công công việc thay đổi này, Công ty sẽ cần sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, mà hiệu quả nhất chính là truyền thông nội bộ.

Truyền thông nội bộ luôn bám sát mọi diễn biến của chương trình chuyển đổi số tại Công ty: (1) Truyền thông về lộ trình chuyển đổi số; (2) Truyền thông về nội dung đang triển khai chuyển đổi số tại Công ty; (3) Truyền thông về các kết quả chuyển đổi số mà Công ty đã đạt được; (4) Truyền thông về đánh giá, đề xuất các nội dung chuyển đổi số tiếp theo Công ty sẽ thực hiện.

Về nội dung truyền thông nội bộ chuyển đổi Công ty luôn chú trọng đến tiến trình chuyển đổi số và con người trong chuyển đổi số.

– Nội dung truyền thông về tiến trình chuyển đổi số bao gồm nội dung tuyên truyền về các mục tiêu của chuyển đổi số, về các sáng kiến triển khai, các tác động chuyển đổi số làm thay đổi hoạt động thông thường ra sao tại Công ty.

– Con người và văn hóa là một trong bốn trụ cột quan trọng chuyển đổi số (Chiến lược và Lãnh đạo; Hệ thống và hạ tầng công nghệ; Quy trình và quản trị; Con người và văn hóa): Chuyển đổi số thành công phụ thuộc rất lớn vào chính nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. Các hoạt động trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp, cho dù có những khâu được tự động hóa 100% thì vẫn nhằm phục vụ người quản trị trong việc đưa ra những quyết định và hành động, hướng tới mục tiêu chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Do đó, những nội dung về con người trong chuyển đổi số vô cùng quan trọng. Truyền thông không những phải làm rõ được những nhiệm vụ và lợi ích mới do chuyển đổi số đem lại cho từng vị trí công việc, mà còn giúp đội ngũ nhân lực không ngại khó khăn, chủ động hợp tác, làm chủ công nghệ, có ý thức cao để phát triển kỹ năng linh hoạt, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi công việc đổi mới.

Trong lộ trình chuyển đổi số tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã tổ chức các hội nghị, cuộc họp, buổi truyền thông nội bộ góp phần truyền đạt mục tiêu, gắn kết nhân viên đồng lòng với mục tiêu chung, cùng hành động xây dựng lòng tin và tinh thần chủ động hợp tác trong toàn Công ty.

Trong thời gian đến, Công ty cổ phần Thủy điện A Vương sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông nội bộ về chuyển đổi số, góp phần xây dựng niềm say mê, tự hào với công việc trong tâm trí mỗi cá nhân đội ngũ nhân lực, là động lực giúp Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương chuyển đổi số thành công./.

Phòng Hành chính và Lao động