Sáng ngày 27/4/2013, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về vệ sinh an toàn, lao động năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Duy Xuyên, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) tham dự và nhận Giấy khen đã có nhiều thành tích trong công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 của Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ông Ngô Xuân Thế – Phó Tổng Giám đốc AVC (ngoài cùng bên trái) nhận Giấy khen của Tổng Cục An toàn lao động

Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 được tổ chức từ ngày 1-31/5 ở tất cả các cấp công đoàn trên cả nước, với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

An toàn vệ sinh lao động (ATVSLÐ) luôn được xem là nhiệm vụ hàng đầu trong ngành điện, trong đó có Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương bởi điều đó không chỉ bảo vệ người lao động mà còn góp phần đảm bảo sản xuất cho doanh nghiệp. Để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương luôn chú trọng và thực hiện tốt các công việc như: Trang bị bảo hộ lao động; Công tác khám sức khoẻ định kỳ; Công tác tổ chức huấn luyện định kỳ ATLĐ, VSLĐ, An toàn điện và sơ cấp cứu; Công tác kiểm soát, đánh giá nguy cơ rủi ro và các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong công tác ATVSLĐ; Trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ KTAT và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, … Bện cạnh đó AVC cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục công tác ATVSLĐ, thực hiện tốt các công việc để đảm bảo môi trường làm việc và cảnh quang xanh – sạch – đẹp.

Cũng nhờ sư quan tâm, chú trọng luôn luôn coi công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ hàng đầu mà từ khi đưa Nhà máy Thủy điện A Vương vào vận hành năm 2008 đến nay, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ. Ban Lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương luôn đưa ra khẩu hiệu trong lao động sản xuất là “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”./.

Phòng Hành chính và Lao động