Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) đã triển khai dịch vụ kỹ thuật: Thí nghiệm hiệu chỉnh và bảo trì thiết bị công trình điện và công nghiệp; Tư vấn giám sát và quản lý dự án công trình điện; Đào tạo vận hành nhà máy; Lọc dầu tuabin, máy biến áp, máy công nghiệp; Thử tải cầu trục đến 250 tấn, cẩu thiết bị/hàng hóa bằng xe cẩu 120 tấn. Dịch vụ kỹ thuật của AVC đã triển khai khắp các tỉnh/thành trong cả nước; các khu Công nghiệp như Formosa Hà Tĩnh, Dung Quốc Quảng Ngãi, … đã được Chủ đầu tư ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng, tiến độ thực hiện các Hợp đồng dịch vụ kỹ thuật.

Thay giăng, xử lý rò rỉ dầu Máy biến áp

Thí nghiệm rơ le, tủ bảng

Hòa lưới Nhà máy điện

Ngoài các dịch vụ kỹ thuật truyền thống, đầu năm 2019, AVC đã đầu tư mua sắm thiết bị thế hệ mới, đào tạo nhân lực chuyên sâu về lĩnh lực đo đạc, phân tích rung động và cân bằng động. Việc thực hiện kiểm tra và cân bằng động các tổ máy phụ thuộc vào tình trạng thiết bị trong quá trình vận hành:

* Tổ máy lắp đặt mới hay bị sự cố (do lồng tốc, gãy/lệnh trục, độ rung đảo lớn/bất thường …) thì thực hiện các bước: (1) Khảo sát, đo, phân tích, đánh giá tình trạng rung động tổ máy sau khi lắp đặt mới hay sau khi sửa chữa khắc phục tại hiện trường; (2) Cân bằng động tổ máy tại hiện trường (nếu tổ máy mất cân bằng); (3) Đo, phân tích rung động, lập báo cáo đánh giá tình trạng tổng thể về rung động sau khi cân bằng.

* Tổ máy sửa chữa đại tu (tổ máy vận hành lâu ngày ổ trục, bị mài mòn quá giới hạn cho phép và được gia công, phục hồi …): (1) Khảo sát, đo, phân tích, đánh giá tình trạng rung động tổ máy trước khi sửa chữa đại tu tại hiện trường; (2) Đo, phân tích, đánh giá tình trạng rung động tổ máy sau khi sửa chữa đại tu tại hiện trường; (3) Cân bằng động tổ máy tại hiện trường (nếu tổ máy mất cân bằng); (4) Đo, phân tích rung động, lập báo cáo đánh giá tình trạng tổng thể về rung động sau khi cân bằng.

Nhờ được nâng cấp thiết bị mới và đào tạo nhân lực chuyên sâu, AVC đã nhận thầu, ký hợp đồng, thực hiện thành công việc đo đạc, phân tích, đánh giá tình trạng rung động, cân bằng động của các tổ máy được Chủ đầu tư ghi nhận, đánh giá cao, như: 02 tổ máy công suất 2x50MW NMTĐ Sông Bung 2, 02 tổ máy công suất 2x78MW NMTĐ Sông Bung 4 (Quảng Nam); 04 tổ máy công suất 4x65MW NMTĐ Trung Sơn (Thanh Hóa); 01 tổ máy H2 công suất 75MW NMTĐ Thác Mơ (Bình Phước), …

           Việc đo kiểm tra, thu thập số liệu định kỳ hằng năm đối với những tổ máy đang trong quá trình vận hành là rất cần thiết; với những số liệu được thu thập định kỳ này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc theo dõi, đánh giá tình trạng thiết bị để đưa ra những khuyến cáo, phương án xử lý khắc phục kịp thời, đảm bảo tổ máy vận hành liên tục, tin cậy, an toàn và hiệu quả.

Một số hình ảnh AVC kiểm tra, cân bằng động tổ máy tại các Nhà máy điện

Nhà máy Thủy điện Thác Mơ – Bình Phước

 

Nhà máy Thủy điện Sông Bung  – Quảng Nam

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn – Thanh Hóa

Võ Văn Việt – QĐ PXSC-AVC