Với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu sửa chữa các Tổ máy H1, H2 đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ, an toàn trong lao động – Nhà máy Thủy điện A Vương (tỉnh Quảng Nam) hoàn thành công tác sửa chữa, vượt tổng tiến độ 4 ngày 16 giờ so với kế hoạch, đưa các tổ máy về trạng thái khả dụng, phát điện hòa lưới Quốc gia.

Thay thế 03 TU-C21A, Trạm phân phối 220 kV – NMTĐ A Vương

Trong tháng 8/2023, Nhà máy thủy điện A Vương tổ chức sửa chữa định kỳ các Tổ máy H1, H2 song hành 02 mục tiêu đó là:

(1) Luôn duy trì ít nhất 01 Tổ máy ở trạng thái khả dụng, để sẵn sàng tham gia phát điện lên lưới điện Quốc gia khi có huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện, cung cấp điều tiết nước cho hạ du sau phát điện.

(2) Đồng thời phải thực hiện công tác sửa chữa các Tổ máy theo kế hoạch, phương án kỹ thuật đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo thiết bị Nhà máy luôn vận hành tin cậy, an toàn và hiệu quả.

Từ ngày 10-12/8/2023, AVC thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trước mùa mưa bão, kết hợp kiểm tra chuyên sâu máy cắt đầu cực MC902 của tổ máy H2  và đã đưa tổ máy vào vận hành vượt kế hoạch đã đăng ký với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) là 1 ngày 8 giờ. Tiểu tu tổ máy H1 từ ngày 14-23/8/2023, theo phương án kỹ thuật sửa chữa RCM, kết hợp kiểm tra chuyên sâu máy cắt đầu cực MC901 của tổ máy H1  đã đưa tổ máy vào vận hành vượt kế hoạch đã đăng ký với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) là 3 ngày 8 giờ  so với Kế hoạch đã được Tổng công ty Phát điện 2 phê duyệt.

Để thực hiện công tác sửa chữa các Tổ máy H1, H2 đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả. Ngay từ đầu, Công ty đã tổ chức tiến hành khảo sát chi tiết từng hệ thống thiết bị, kiểm tra lập phương án kỹ thuật sửa chữa theo RCM, lập danh mục vật tư, thiết bị thay thế chi tiết từng mục sửa chữa. Với đội ngũ cán bộ và nhân viên kỹ thuật đã có nhiều năm kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, sự phối hợp đồng bộ giữa các Phòng/Phân xưởng, đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chuyên môn, các đội, nhóm công tác thuộc Phân xưởng Sửa chữa trong quá trình triển khai công việc đã góp phần hoàn thành tốt khối lượng sửa chữa được lập và các khối lượng phát sinh trong quá trình sửa chữa. Các hạng mục sau sửa chữa theo RCM đạt độ ổn định vận hành, tin cậy, hiệu quả.

Lãnh đạo Công ty thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ và động viên anh em, chỉ đạo các phòng chức năng bố trí các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, giải trí cho anh em sau giờ làm việc với điều kiện tốt nhất.

Đến nay, AVC cũng đã hoàn thành tất cả hạng mục Tiểu tu thiết bị cơ khí thủy công Đập tràn, Cửa nhận nước , đường ống áp lực và các hệ thống công nghệ phụ trợ nhà máy trước mùa mưa bão năm 2023.

Hầu hết các công việc sửa chữa thiết bị NMTĐ A Vương được các kỹ sư, công nhân trong Đơn vị tự thực hiện và được tổ chức thực hiện đúng theo lộ trình chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 2. AVC đã tiến hành xây dựng quy trình phân tích, đánh giá tình trạng hệ thống/thiết bị để lựa chọn cách thức sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, từ đó xác định được khối lượng cần sửa chữa, lập phương án kỹ thuật sửa chữa hằng năm theo phương pháp sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy RCM (Reliability Centered Maintenace).

Việc hoàn thành công tác sửa chữa các Tổ máy H1, H2 NMTĐ A Vương trước mùa mưa  bão và vượt tiến độ sớm 4 ngày, 16 giờ có ý nghĩa quan trọng, đưa Tổ máy về trang thái khả dụng, sẵn sàng tham gia phát điện lên lưới điện Quốc gia khi có huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện đồng thời cung cấp nước cho hạ du sau phát điện vào thời điểm mùa vụ lúa trổ đòng tại các đồng ruộng tỉnh Quảng Nam như hiện nay./.

Phân xưởng Sửa chữa – AVC     

Một số hình ảnh:

 

Bảo dưỡng, sửa chữa thay thế động cơ bơm HT cấp nước kỹ thuật

Bảo dưỡng Máy cắt kích từ Tổ máy H1-NMTĐ A Vương

Vệ sinh, bảo dưỡng, thí nghiệm các thiết bị Trạm phân phối 220 kV – NMTĐ A Vương

Vệ sinh, bảo dưỡng, thí nghiệm thiết bị Máy biến áp T1 – NMTĐ A Vương