Ngày 25/9/2018 tại thành phố Đà Nẵng, Tổng Công Phát điện 2 tổ chức Hội nghị công tác Môi trường năm 2018. Ông Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc và ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị. Về dự có ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch EVNGECO2, Lãnh đạo Ban Khoa học công nghệ và Môi trường EVN; lãnh đạo các ban của EVNGENCO 2; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các cán bộ quản lý môi trường.

Quang cảnh Hội nghị

            Nội dung Hội nghị chủ yếu tập trung trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc, các vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện công tác quản lý môi trường tại các đơn vị. Tổng Giám đốc Trương Hoàng Vũ nói rõ để làm tốt công tác bảo vệ môi trường thì điều quan trọng nhất là sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các đơn vị và tạo cho được ý thức về bảo vệ môi trường cho từng người lao động.

Hội nghị đã nghe phổ biến những điểm cần lưu ý trong công tác bảo vệ môi trường do EVNGENCO2 thực hiện, các bài tham luận của đơn vị Nhiệt điện Hải Phòng và Thủy điện Sông Bung và các chia sẻ của Ban KHCN&MT EVN.

               Hội nghị đã khen tặng các đơn vị và cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác quản lý môi trường năm 2017 gồm: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Công Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Công ty Thủy điện Sông Bung.

Ngọc Nhơn