Nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc của CBCNV sau một năm nỗ lực, phấn đấu, đóng góp cho công tác vận hành, sản xuất kinh doanh của Công ty, Lãnh đạo Công ty và Công đoàn quyết định tổ chức chương trình nghỉ dưỡng dành cho CBCNV và gia đình trong mùa hè năm 2018.

Đợt đầu tiên bắt đầu từ ngày 30/6 và đợt cuối cùng kết thúc vào ngày 28/7/2018. Để đảm bảo chất lượng và an toàn cho chuyến đi, chương trình nghỉ dưỡng được chia thành 6 tour, 11 đợt với nhiều lựa chọn nơi đến khác nhau để tăng trải nghiệm cho CBCNV đồng thời vẫn đảm bảo không bị gián đoạn trong công tác sản xuất kinh doanh.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo và Công đoàn Công ty trong việc nâng cao đời sống tinh thần, tạo khoảng thời gian để CBCNV nghỉ ngơi, thư giãn cùng gia đình đồng thời tái sản xuất sức lao động góp phần thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018.

Dịp này CBCNV có cơ hội giao lưu, tạo mối liên kết giữa CBCNV khối sản xuất trực tiếp, gián tiếp cũng như giữa gia đình CBCNV với nhau, vun đắp thắt chặt tình đoàn kết trong mái nhà chung A Vương.

Sau đây là một số hình ảnh của CBCNV trong chương trình nghỉ dưỡng: