Ngày 27/9/2016 tại Thành phố Đà Nẵng, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo thông tin tuyên truyền về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân.

Tham dự Hội thảo có các Sở KHCN thuộc các tỉnh Quảng Nam, Huế, Quảng Ngãi… và các đơn vị cơ sở thuộc các tỉnh sử dụng các thiết bị có nguồn phóng xạ, trong đó có Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

20160929-atbx1

Hình ảnh lưu niệm tại buổi Hội thảo.

20160929-atbx1

Ông Vương Hữu Tấn – Cục trưởng Cục an toàn bức xạ và hạt nhân phát biểu khai mạc

Mục đích của buổi Hội thảo này nhằm thông tin tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kiến thức về các văn bản pháp luật mới về an toàn bức xạ và hạt nhân; biện pháp quản lý, lưu giữ nguồn phóng xạ tại các đơn vị cơ sở chặt chẽ không để thất lạc nguồn phóng xạ; trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn an ninh đối với nguồn phóng xạ của người đứng đầu và cán bộ an toàn bức xạ, hạt nhân đơn vị cơ sở; sự cố mất nguồn phóng xạ tại các đơn vị cơ sở, bài học kinh nghiệm và một số nội dung khác liên quan đến công tác an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân.

Trong buổi Hội thảo các đơn vị tham dự đã thảo luận sôi nỗi, nêu ra một số nội dung vướng mắc trong quá trình quản lý, lưu giữ các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng nguồn phóng xạ của các đơn vị cơ sở; chế độ phụ cấp cho những người quản lý, người tiếp xúc làm việc với thiết bị có nguồn phóng xạ; việc trang bị lắp đặt thiết bị định vị cho các nguồn phóng xạ theo quy định của pháp luật… Đại diện Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã hướng dẫn một số nội dung.   

Văn Thức