Công nghệ chuyển đổi số là việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý nhằm mục đích số hóa và thay đổi cách thức hoạt động, quản lý để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp, tổ chức. Đối với các nhà máy thủy điện, việc thực hiện các giải pháp và ứng dụng số nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh với các mục tiêu: Nâng cao độ tin cậy của hệ thống thiết bị, cải thiện an toàn lao động, tối ưu hóa chi phí bảo dưỡng và tăng tính chủ động, linh hoạt trong các phương án sản xuất cung ứng điện của nhà máy. Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Nhà máy Thủy điện A Vương đã chú trọng ứng dụng các công nghệ mới để tăng cường hiệu quả giám sát, quản lý vận hành thiết bị. Trong thời gian qua, Nhà máy Thủy điện A Vương đã được trang bị hệ thống quản trị sản xuất thông minh XHQ, hệ thống giám sát acqui online, hệ thống giám sát nhiệt độ, camera nhiệt, ứng dụng phần mềm PMIS, ứng dụng phần mềm gửi báo cáo tự động và quản lý thực hiện các công việc trên phần mềm Lịch google.

* Camera nhiệt giám sát thiết bị:

Camera nhiệt được sử dụng để tăng hiệu quả giám sát thiết bị tại nhà máy. Ngoài camera nhiệt độ cầm tay cho phép xem chi tiết hình ảnh nhiệt của bất kỳ bộ phận nào trong thiết bị, Nhà máy Thủy điện A Vương đã lắp đặt các camera nhiệt để theo dõi thiết bị tại trạm 220kV. Hệ thống này giúp nhân viên vận hành tại nhà máy có thể theo dõi, giám sát tình trạng phát nhiệt của thiết bị từ xa, kịp thời phát hiện các vị trí, mối nối, đầu cos hay thiết bị có nguy cơ phát nhiệt bất thường để bảo dưỡng hoặc thay thế sửa chữa.

Hình ảnh camera nhiệt giám sát thiết bị tại trạm 220kV NMTĐ A Vương

* Nhật ký vận hành điện tử:

Đối với các công việc trong ca trực cũng được số hóa như lập nhật ký vận hành điện tử, đăng ký công tác, lập phiếu công tác, ghi nhận và lưu thông số vận hành các thiết bị đều được thực hiện trên phần mềm Quản lý kỹ thuật PMIS. Bảng thông số vận hành trạm, thông số vận hành cơ và điện của tổ máy được tự động truy xuất từ hệ thống DCS và cập nhật lên PMIS để theo dõi, giám sát.

Dữ liệu vận hành Nhà máy Thủy điện A Vương trên phần mềm PMIS

Việc báo cáo số liệu đến các cơ quan quản lý nhà nước về vận hành hồ chứa thủy điện A Vương đã được thực hiện bằng phần mềm tự động nhập dữ liệu vào các website và gửi email tự động đảm bảo số liệu được truyền đi kịp thời và chính xác.

* Sử dụng nhắc việc định kỳ trên google:

Ngoài ra, Nhà máy còn thực hiện nhắc việc, báo cáo, tổng hợp kết quả các công việc định kỳ trên google lịch, google form,… Từ đó, các công việc như chuyển đổi định kỳ thiết bị phụ trợ hằng tuần, chuyển đổi định kỳ thiết bị nhị thứ hằng tháng, kiểm tra vận hành định kỳ các thiết bị phòng cháy chữa cháy, kiểm tra định kỳ hành lang tuyến, kiểm tra phát nhiệt đầu cos, thực hiện vệ sinh định kỳ, báo cáo sản xuất hằng ngày, tuần, tháng…đều được thực hiện đầy đủ, chuẩn xác và đúng thời gian theo quy định.

Lịch kiểm tra, chuyển đổi thiết bị NMTĐ A Vương trên phần mềm Lịch google

Việc áp dụng công nghệ trong nhà máy Thủy điện A Vương đã giúp gia tăng đáng kể năng suất, hiệu quả làm việc của nhân viên vận hành. Đồng thời, chuyển đổi số cũng thể hiện vai trò quan trọng khi hỗ trợ lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các phòng ban kiểm soát tốt công tác quản lý công việc, công tác nhân sự, tiến độ thực hiện công việc, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng lực quản lý./.

Phạm Phú Kim – PXVH AVC