Ngày 11/6/2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, tỉnh Hải Dương đã diễn ra Hội thảo về giải pháp thực hiện công tác ATVSLĐ và Hội nghị biểu dương NLĐ ngành Điện tiêu biểu, ATVSV giỏi năm 2024 và Cán bộ Nữ công xuất sắc giai đoạn 2019-2024 do Công đoàn và chuyên môn Tổng công ty Phát điện 2 phối hợp tổ chức.

Về phía Công đoàn Điện lực Việt Nam có sự tham dự của Ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn; bà Nguyễn Kim Thanh – Phó Chủ tịch; Trưởng ban Ban Chính sách pháp luật quan hệ lao động. Cùng đại diện Ban An toàn EVN.

Về phía Tổng công ty Phát điện 2 có ông Trần Phú Thái – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; các ông trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; Phó Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO2; Lãnh đạo Công đoàn, chuyên môn các Đơn vị thành viên và hơn 100 đoàn viên, người lao động tham dự.

Đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, các đồng chí: Ông Lưu Ngọc Mai Phi – Chủ tịch HĐQT, Ông Ngô Xuân Thế – Phó Tổng Giám đốc, Ông Đoàn Ngọc Nam – Chủ tịch công đoàn, ông Hoàng Ngọc Linh – đại diện BCH Công đoàn phụ trách ATVSLĐ và các cá nhân được biểu dương đã tham dự Hội thảo và Hội nghị lần này.

Chương trình của Hội thảo trong buổi sáng gồm có các hoạt động chủ yếu như: báo cáo tổng kết công tác ATVSLĐ trong giai đoạn 5 năm 2019-2024; tham luận của các đơn vị về các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện công tác ATVSLĐ ngày một hiệu quả và thiết thực hơn;

Trong buổi chiều cùng ngày, Hội nghị biểu dương NLĐ ngành Điện tiêu biểu, ATVSV giỏi năm 2024 và Cán bộ Nữ công xuất sắc giai đoạn 2019-2024 cũng đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 02 tập thể và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất và hoạt động phong trào. Trong đó, biểu dương 25 người lao động ngành Điện tiêu biểu, 26 an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2024, 19 cán bộ nữ công cùng 02 tập thể nữ CNVCLĐ xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2019 – 2024.

CBCNV của Cổ phần Thủy điện A Vương đã vinh dự nhận được một số thành tích khen thưởng như sau:

Ông Cao Quốc Lập và ông Lê Anh Vũ – Trung tâm Bảo trì Thủy điện và dịch vụ kỹ thuật nhận khen thưởng Người lao động ngành điện tiêu biểu năm 2024.

Ông Nguyễn Thiện Nhân – Phân xưởng Sửa chữa nhận khen thưởng An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Huệ – Phòng Kỹ thuật và An toàn nhận khen thưởng Cán bộ Nữ công xuất sắc giai đoạn 2019-2024.

Bà Trương Thị Phương Thảo – Phòng Kế hoạch và Vật tư nhận khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2019-2024.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội thảo và Hội nghị:

Quang cảnh Hội thảo

Ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

PTGĐ Ngô Xuân Thế phát biểu tham luận tại Hội thảo

Lãnh đạo Công ty và Công đoàn Công ty cùng các cá nhân được biểu dương

Ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn EVN (thứ 6 từ trái sang) và Ông Trần Phú Thái Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 (Thứ 7 từ trái sang)  Khen thưởng NLĐ ngành điện tiêu biểu năm 2024 trong đó có ông Cao Quốc Lập (thứ nhất từ trái sang) và ông Lê Anh Vũ – Trung tâm Bảo trì Thủy điện và dịch vụ kỹ thuật  – AVC (thứ 2 từ trái sang)

Khen thưởng ATVSV giỏi năm 2024

Bà Nguyễn Kim Thanh – Phó Chủ tịch Công đoàn EVN (thứ 6 từ trái sang) và ông Ngô Việt Hưng – Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2 (thứ 5 từ trái sang) trao giấy khen cho cán bộ nữ công xuất sắc giai đoạn 2019-2024 Trong đó có bà Nguyễn Thị Huệ – Phòng Kỹ thuật và An toàn – AVC  (thứ 3 từ trái sang)

Bà Nguyễn Kim Thanh – Phó Chủ tịch Công đoàn EVN (thứ 6 từ trái sang) và ông Ngô Việt Hưng – Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2 (thứ 5 từ trái sang) Khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2019-2024 Trong đó có bà TRương Thị Phương Thảo – Phòng Kế Hoạch và Vật tư – AVC (thứ 3 từ trái sang)

Phương Thảo – Phòng KHVT – AVC