Sáng ngày 20/3/2024 tại Hội trường Tầng 2, Tòa nhà quản lý vận hành các NMTĐ của Tổng Công ty Phát điện 2 – 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Ngô Xuân Thế – Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương gồm 05 Chi bộ trực thuộc, 74 đảng viên, thay mặt BCH Đảng bộ, đồng chí Ngô Xuân Thế – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Báo cáo đã đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, BCH trên các mặt công tác: Chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, dân vận; Tổ chức xây dựng đảng, quản lý đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Lãnh đạo đoàn thể chính trị xã hội; Kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ …

Đồng chí Ngô Xuân Thế – Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu Hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Võ Thị Lan Anh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trình bày báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, của UBKT, báo cáo đã thể hiện rõ vai trò của UBKT trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, của UBKT trong thời gian qua; Báo cáo về công tác An ninh – Quốc phòng do đồng chí Phạm Đình Quang – Phó Tổng Giám đốc AVC trình bày; Các thảo luận của các Chi bộ trực thuộc.

Với những thành tích đạt được trong công tác xây dựng đảng cũng như việc Đảng bộ đã chỉ đạo lãnh đạo chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2023, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã bình chọn xét 01 Chi bộ và 15 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Ngô Xuân Thế – Phó Bí thư Đảng ủy (ngoài cùng bên trái) trao tặng giấy khen cho Chi bộ, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 (tại một đợt trao thưởng)

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Đảng bộ, đồng chí Ngô Xuân Thế – Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, phát huy trí tuệ tập thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra trong năm 2024./.

Phòng HCLĐ – AVC    

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Phạm Đình Quang – Phó Tổng Giám đốc AVC trình bày báo cáo công tác An ninh – Quốc phòng tại Hội nghị

Đồng chí Võ Thị Lan Anh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Võ Văn Việt – UV BCH, Bí thư Chi bộ Sản xuất 2 trình bày thảo luận tại Hội nghị