Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và huấn luyện kỹ năng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội viên Đội PCCC và CBCNV tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương diến ra từ ngày 12 đến 14/7/2023 được đảm bảo an toàn.

 Cán bộ giảng viên Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh Quảng Nam truyền đạt nội dung huấn luyện

Tham gia huấn luyện có 35 học viên là lực lượng PCCC và CNCH cơ sở của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và các đồng chí lãnh đạo thuộc Ban chỉ đạo PCCC Công ty. Tại lớp học, các học viên đã được các cán bộ giảng viên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Quảng Nam thống kê, thông tin về tình hình cháy nổ xảy ra trong nước và trên địa bàn tỉnh những năm gần đây; thông tin về một số vụ cháy nổ nghiêm trọng xảy ra trong nước và trên địa bàn tỉnh; giới thiệu sơ lược hệ thống các văn bản pháp luật về PCCC; Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng PCCC; Kiến thức cơ bản về cháy nổ; Các biện pháp  PCCC; Công tác tự kiểm tra kỹ thuật an toàn PCCC tại cơ sở; Tổ chức, biên chế, trách nhiệm của đội PCCC cơ sở; Nội dung lập hồ sơ theo dõi công tác PCCC tại cơ sở; Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy; Quy trình cứu chữa một vụ cháy; Hướng dẫn bảo quản, sử dụng phương tiện PCCC hiện có tại cơ sở; Hướng dẫn công tác tự thoát nạn và cứu người bị nạn trong đám cháy.

Hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy

Thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ

Sau phần lý thuyết, các học viên đã trải qua phần thực Cách xử lý thông tin hệ thống báo cháy tự động; Vận hành, sử dụng hệ thống chữa cháy hiện có tại cơ sở; Thực hành diễn tập phương án chữa cháy cơ sở: sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy khay xăng, cháy khí gas; dùng chăn chữa cháy dập tắt đám cháy phuy xăng. Kết thúc khóa huấn luyện, 35 thành viên của Đội PCCC cơ sở Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tham gia đã được học lý thuyết về PCCC&CNCH và thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ; đơn vị huấn luyện gồm Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Quảng Nam và Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đánh giá kết quả tốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu do Ban tổ chức lớp học đề ra

Thông qua lớp huấn luyện giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về pháp luật, nghiệp vụ PCCC, CNCH cùng những kỹ năng thực hành và xử lý các tình huống cháy, nổ. Từ đó giúp cho CBCNVC trong Công ty nhận thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác PCCC,CNCH để kịp thời xử lý cũng như hạn chế đến mức thấp nhất các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra trong quá trình LĐSX./.

Phòng HCLĐ&KTAT – AVC