Ngày 20/4/2023, Đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do Ông  Đại Ngọc Giang Phó Trưởng Ban An toàn EVN làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác ATVSLĐ và chương trình thực hiện tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 tại Công ty CP Thủy điện A Vương.

Quang cảnh buổi làm việc

 • Tại buổi làm việc Đoàn đã kiểm tra các hạng mục: – Chương trình thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023
 • – Trách nhiệm quản lý công tác ATVSLĐ và phong trào quần chúng về ATVSLĐ
 • – Việc lập và thực hiện nội dung kế hoạch công tác an toàn
 • – Việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định và biện pháp an toàn
 • – Công tác huấn luyện ATVSLĐ
 • – Công tác quản lý, đánh giá rủi ro về ATVSLĐ.
 • – Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp
 • – Quan trắc môi trường lao động
 • – Việc trang bị và sử dụng, bảo quản trang thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân.
 • – Việc quản lý máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 5 lao động.
 • – Công tác thống kê, báo cáo, điều tra TNLĐ (nếu có) và việc phổ biến rút kinh nghiệm các vụ TNLĐ trong Tập đoàn.
 • – Phối hợp trong công tác an toàn giữa đơn vị quản lý vận hành và đơn vị dịch vụ sửa chữa
 • – Việc triển khai các chỉ đạo của Tập đoàn trong công tác ATVSLĐ.
 • – Việc triển khai thực hiện Chỉ thị liên tịch số 6799/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 29/11/2022 về việc tổ chức quản lý và hoạt động mạng lưới ATVSV trong tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
 • – Công tác kiểm tra, tự kiểm tra và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các đoàn kiểm tra và của người lao động
 • – Kiểm tra thực tế hiện trường về tình trạng an toàn của các máy, thiết bị, nhà xưởng và nơi làm việc; kiến thức về ATVSLĐ của người lao động.

Ông Đại Ngọc Giang – Phó Trưởng Ban An toàn EVN (thứ 3 từ trái sang) cùng Đoàn kiểm tra tại Nhà máy Thủy điện A Vương

Đoàn tiến hành kiểm tra và đánh giá cao các nội dung về công tác ATVSLĐ, ATĐ và việc lập, triển khai thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 tại đơn vị bên cạnh đó còn một số kiến nghị và Công ty cũng đã thống nhất sớm khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Mục tiêu của công tác an toàn vệ sinh lao động là thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, pháp luật, tổ chức, hành chính, kinh tế – xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất, tạo nên một điều kiện lao động tiện nghi, thuận lợi và môi trường lao động ngày càng được cải thiện tốt hơn để ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau và giảm sút sức khoẻ cũng như những thiệt hại khác đối với người lao động (NLĐ), nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoẻ và tính mạng NLĐ, trực tiếp góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động và bảo vệ môi trường./.

Phòng Hành chính và Lao động – AVC