Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) diễn ra sáng ngày 30/12/2022 tại Thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) ông Trần Phú Thái tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc EVNGENCO 2 cùng chủ trì hội nghị; Các Thành viên HĐQT, trong Ban TGĐ, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Văn phòng, các Ban; Công đoàn EVNGENCO2. Về phía Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hơn 120 cán bộ công nhân viên, người lao động AVC tham dự.

Đoàn chủ tịch gồm có Ông Trần Phú Thái (thứ 2 từ phải sang) – CT. HĐQT EVNGENCO2; Ông Trương Hoàng Vũ (thứ 3 từ phải sang) – TGĐ EVNGENCO2; Ông Ngô Việt Hưng – CT. HĐQT AVC (ngoài cùng bên phải) và Ông Cao Huy Bảo (ngoài cùng bên trái) – TGĐ AVC

Năm 2022, Công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện A Vương đã thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả, các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động phát điện của TTĐĐ Quốc gia A0, vận hành xả nước phục vụ cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt trong mùa cạn và tham gia cắt, giảm lũ hiệu quả trong mùa mưa, cụ thể: Mùa cạn hồ A Vương đã cấp nước cho hạ du với lưu lượng nước xả trung bình ngày là 41,68 m3/s, với tổng lượng nước xả mùa cạn là 856,91 triệu m3; Mùa lũ đã vận hành hồ chứa cắt giảm được 248,48 triệu m3 nước xuống hạ du trên tổng 290,54 triệu m3 nước đến hồ ở giai đoạn lũ (chiếm 85,5%) và cắt 100% đỉnh lũ qua các đợt mưa lũ trên lưu vực, hiện nay đang thực hiện tích nước đến MNDBT (380m) chuẩn bị cho mùa khô năm 2023.

Trong năm 2022 có nhiều thuận lợi, tuy vậy cũng không tránh khỏi những khó khăn, thách thức; với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban TGĐ, cùng với sự nỗ lực lao động của toàn thể CBCNV Công ty đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm giao: Sản lượng điện sản xuất đạt 1038 triệu kWh, vượt 167% so với kế hoạch. Hệ số khả dụng: 95,88%/94,53% ; Tỷ lệ dừng máy do sự cố: 0,0/0,4% ; Tỷ lệ dừng máy do bảo dưỡng: 4,12%/5,07% ; Tỷ lệ điện tự dùng: 0,51%/0,63%; Đảm bảo tín hiệu SCADA từ NMTĐ A Vương đến các Trung tâm điều độ duy trì 100%; Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách với tổng số tiền thuế, phí nộp ngân sách năm 2022 của Công ty là trên 294 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2022, AVC dự kiến một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2023 như sau: Sản lượng điện sản xuất: 621 triệu kWh; Tổng doanh thu: 472,294 tỷ đồng; Tổng chi phí: 365,353 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 106,941 tỷ đồng.

Ông Cao Huy Bảo – TVHĐQT, TGĐ AVC báo cáo tại Hội nghị

Đ/c Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 2 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Phú Thái đánh giá cao những nỗ lực của Công ty đã đạt được trong năm 2022 và ghi nhận những đóng góp của AVC trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung của EVNGENCO 2. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Công ty cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Đ/c Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT AVC phát biểu đáp từ tại Hội nghị

Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, ông Ngô Việt Hưng – CT. HĐQT Công ty cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của EVNGENCO 2 trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu tập thể CBCNV Công ty tiếp tục đoàn kết, duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua và nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2023./.

  1. HC&LĐ – AVC

Một số hình ảnh tham luận và khen thưởng tại Hội nghị