Căn cứ Quy định 287-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ). Đảng ủy Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã có Tờ trình số 73-Ttr/ĐBTĐAV ngày 09/9/2021 gửi Đảng ủy Khối các Cơ quan Thành phố về chủ trương đảm bảo yêu cầu nhất thể hóa các chức danh trong công tác cán bộ (Bí thư Đảng ủy Công ty phải là Người đứng đầu- Chủ tịch Hội đồng quản trị) và đã được Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố chấp thuận tại văn bản số 111-CV/BTCĐUK ngày 14/9/2021.

Ngày 15/9/2021 Đảng ủy Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã tổ chức Hội nghị bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và bầu chức danh Bí thư Đảng ủy Công ty. Với 100% sự tín nhiệm cao của các Đảng ủy viên, đồng chí Ngô Việt Hưng Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty đã trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Bí thư Đảng ủy Công ty với tỷ lệ 9/10 phiếu bầu đạt 90% (có 09 Đảng ủy viên tham dự Hội nghị, 01 đồng chí Đảng ủy viên đang trực Vận hành Nhà máy, không tham dự được).

                                                                                                        Hình ảnh bỏ phiếu

Đồng chí Cao Huy Bảo thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ gửi lời chúc mừng đến đồng chí Ngô Việt Hưng đã được sự tín nhiệm cao của các đồng chí trong BCH Đảng bộ và đã trúng cử chức danh Bí thư Đảng ủy.

Đồng chí Cao Huy Bảo chúc mừng đồng chí Ngô Việt Hưng giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Công ty

Đồng chí Ngô Việt Hưng đã hứa trước Đảng bộ với tư cách là Người đứng đầu sẽ luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng Đảng bộ Công ty vững mạnh, trong sạch, đoàn kết để đưa con thuyền A Vương đạt nhiều thành công mới và phát triển bền vững.

Hội  nghị bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy Công ty Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp./.

ĐẢNG ỦY – AVC 

  взять быстро займ в 18 лет