Cuốn Sổ tay hướng dẫn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp tại địa phương, các lực lượng phòng chống thiên tai chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh đảm bảo an toàn người dân trước thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ.Cụ thể:

     +  Cung cấp kiến thức về phòng chống dịch bệnh giúp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp tại địa phương, các lực lượng phòng chống thiên tai nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh.

      +  Chủ động tham gia, phối hợp với các cơ quan, lực lượng phòng chống dịch bệnh thực hiện các hoạt động phòng chống thiên tai, phòng chống dịch tại địa phương.

     +  Chủ động đưa các nội dung phòng chống dịch bệnh trong các hoạt động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kịch bản, kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ.

      +  Hướng dẫn nhiệm vụ thường xuyên, trước, trong và sau thiên tai của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh

Link tải Sổ tay: Click Here

Dưới đây là 05 Infographic về các tình huống cụ thể:

 
 

 

 

 

 

 

   

Nguồn: Từ Website PCTT – Tập đoàn điện lực Việt Nam (https://phongchongthientai.evn.com.vn/Document-43150-43137/Default.aspx)

мгновенные микрозаймы онлайн на карту