Trong 2 ngày 8 và 9 tháng 8 năm 2019, tại Thành phố Vũng Tàu đã diễn ra Hội nghị công tác nữ công khối các Tổng công ty Phát điện năm 2019 của Công đoàn Điện lực Việt Nam do Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 đăng cai tổ chức.

Bà Trần Duy Hậu – Trưởng Ban Nữ công Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 đã đại diện Công đoàn Công ty tham gia Hội nghị lần này.

Chương trình của Hội nghị gồm có các hoạt động chủ yếu như: Tọa đàm với chủ đề “Phụ nữ, sự nghiệp và gia đình”; Chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động nữ công; Giao lưu, học tập, làm việc nhóm ngoài trời.

Tại Hội nghị, đại diện 3 Tổng công ty Phát điện đã có các bài tham luận sôi nổi với các chủ đề: Phong trào hoạt động nữ công và công tác chăm lo cho con CNVCLĐ trong GENCO 1; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà, xanh – sạch – đẹp nơi công sở; Công tác cán bộ nữ trong EVNGENCO 3. Những bài tham luận này đã góp phần khắc họa rõ nét hơn bức chân dung của những CBCNV nữ ngành điện năng động, trách nhiệm, tràn đầy nhiệt huyết, hăng say lao động và yêu nghề.

Trong dịp này, CBCNV nữ giữa các đơn vị cũng có dịp giao lưu, gắn bó với nhau hơn, tạo mối liên kết giữa CBCNV nữ khối các Tổng công ty Phát điện nói riêng và Tập đoàn điện lực Việt Nam nói chung. Sau Hội nghị, đại diện nữ của các đơn vị thành viên lại có thêm những mối quan hệ mới và có dịp thắt chặt tình đoàn kết trong mái nhà chung EVN.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

Phương Thảo – Phòng Kế hoạch – Vật tư