Trong đợt mưa lũ từ ngày 13-18/10/2023 tại miền Trung, hồ thủy điện A Vương, tỉnh Quảng Nam đã tăng cường ứng trực, tổ chức vận hành an toàn, giữ lại toàn bộ 133 triệu m3 nước về hồ, tham gia giảm lũ cho hạ du.

Hồ thủy điện A Vương, tỉnh Quảng Nam – Hình ngày 19.10.2023

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 13-18/10/2023 tại các tỉnh duyên hải Miền trung, trong đó thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam vùng hạ du nhà máy thủy điện A Vương, mưa lớn làm ngập cục bộ một số địa phương. Trên lưu vực hồ thủy điện A Vương tại huyện Đông Giang và Tây Giang tỉnh Quảng Nam có thời điểm mưa lớn, nước về hồ thủy điện A Vương trên 700 m3/s. Thực hiện ứng phó thiên tai, vận hành hồ chứa an toàn cho công trình, cho hạ du theo các phương án đã xây dựng, tuân thủ đúng quy định vận hành liên hồ chứa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Công ty tổ chức trực ban 24/24h, tăng cường ca trực vận hành, sửa chữa, trực chỉ huy tại nhà máy, đập, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến mưa lũ, bản tin cảnh báo, dự báo, quan trắc lượng mưa, mực nước hạ du trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

Công ty cổ phần thủy điện A Vương thực hiện phương châm “4 tại chỗ ” sẵn sàng ứng trực điều tiết cắt lũ, giảm lũ cho hạ du – hình ảnh trực vận hành hồ thủy điện A Vương

Với phương án vận hành đã được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, trong đợt mưa lũ từ ngày 13-18/10/2023 tại miền Trung, hồ thủy điện A Vương đã giữ lại toàn bộ 133 triệu m3 nước về hồ, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du nhà máy. Qua đây càng thấy rõ lợi ích tổng hợp của các hồ Thủy điện trong việc phát điện đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia; Cấp nước chống hạn vào mùa khô; Tham gia cắt, giảm lũ hiệu quả cho hạ du vào mùa mưa./.

Phòng HCLĐ và PXVH – AVC 

Nội dung liên quan: 

1- Thủy điện A Vương vận hành an toàn trong đợt mưa lũ vừa qua | BÁO QUẢNG NAM ONLINE – Tin tức mới nhất (baoquangnam.vn).

2- https://evngenco2.vn/vi/news/tin-tuc-su-kien/thuy-dien-a-vuong-tang-cuong-ung-truc-van-hanh-an-toan-trong-dot-mua-lu-2306.html.