Những năm gần đây, khi Cách mạng công nghệ 4.0 bùng nổ, công cuộc chuyển đổi số (CĐS) là xu hướng tất yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các lĩnh vực của xã hội. CĐS trở thành cơ hội, đồng thời cũng là thách thức, đòi hỏi các quốc gia, doanh nghiệp trên thế giới phải thực hiện thay đổi mạnh mẽ để phù hợp với sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật.

Nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu CĐS của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), Công ty cổ phần thủy điện A Vương (AVC) đồng hành tổ chức triển khai các chiến lược, kế hoạch, chương trình chuyển đổi số tại công ty. Công ty đã thực hiện áp dụng nhiều chương trình và phần mềm vào công việc vận hành nhà máy, những biện pháp này được nhận thấy rõ nét nhất qua việc giảm được khối lượng công việc thường ngày của nhân viên vận hành và đảm bảo vận hành nhà máy an toàn hiệu quả hơn.
Phần mềm PMIS được áp dụng trong vận hành

Giải pháp ứng dụng phần mềm PMIS để thực hiện nhật ký vận hành số, phiếu công tác số, … Khi số liệu vận hành được số hóa nên Trưởng ca hoặc các cấp lãnh đạo có thể dễ dàng truy cập số liệu quá khứ trong quãng thời gian dài để phân tích số liệu vận hành, nhận định được xu hướng của thiết bị hoặc chẩn đoán được những nguyên nhân có thể gây sự cố cho tổ máy hoặc suy giảm hiệu suất vận hành. Đặc biệt với các nguy cơ sự cố tiềm ẩn thì người vận hành muốn phân tích được phải có một bộ số liệu đủ lớn mới có thể nhận định và đưa ra tư vấn cho các cấp lãnh đạo. Việc quản lý thiết bị, tài liệu trên phần mềm PMIS cũng rất nhanh chóng và tiện lợi cho người vận hành. Từ phần mềm có thể truy xuất tất cả lý lịch thiết bị, tài liệu vận hành, quy trình quy định liên quan, … mọi lúc, mọi nơi trên máy tính hoặc các thiết bị di động cầm tay.

Hình ảnh phần mềm nhập số liệu tự động lên các website

Trước đây việc báo cáo số liệu lên các cơ quan quản lý nhà nước về vận hành hồ A Vương phải làm bằng tay mất nhiều thời gian và xảy ra nhiều thiếu sót về số liệu, ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Vừa qua, công ty đã xây dựng phần mềm tự động nhập số liệu vào các website để công việc này được diễn ra hoàn toàn tự động mà nhân viên vận hành hồ đập không cần nhập liệu nữa, đảm bảo số liệu được truyền đi kịp thời và chính xác. Hàng ngày Trưởng ca vận hành phải gửi đi hàng chục Email với rất nhiều số liệu để báo cáo cho các cấp lãnh đạo công ty cũng như bên ngoài. Phân xưởng vận hành cũng đã viết công cụ để thực hiện tạo sẵn các tệp tin báo cáo tự động nhằm hạn chế tối đa sai sót và nhanh chóng.

Ứng phó với thiên tai bão lũ cũng là một vấn đề tương đối đau đầu. Với A Vương thì lãnh đạo công ty đã ưu tiên công tác này từ rất sớm với việc đưa ứng dụng công nghệ vào việc dự báo lượng mưa, lưu lượng nước về hồ để chủ động hơn trong công tác này. Công ty đã lắp đặt các trạm đo mưa, đưa số liệu mưa lên trang web, lấy số liệu lượng mưa để đưa ra dự báo lưu lượng nước về hồ nhằm có tầm nhìn trước trong quá trình vận hành điều tiết hồ chứa và chạy máy khai thác tối ưu lượng nước về.

Hệ thống XHQ

Để quản trị khoa học các thông tin dữ liệu công ty đã lắp đặt hệ thống XHQ Operations Intelligent Software – Hệ thống Vận hành sản xuất thông minh để trích xuất và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau vào một hệ thống chung. Từ đó, tiến hành phân tích, hiển thị trực quan dữ liệu trên các trang thông tin tổng quan và đưa ra báo cáo cụ thể, XHQ tổ chức dữ liệu thành một mô hình thông tin và kết hợp các thông tin khác nhau theo từng ngữ cảnh cụ thể để đáp ứng nhu cầu phân tích hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, thông tin có thể được hiển thị bằng nhiều hình thức biểu thị khác nhau, từ biểu đồ cho đến thể hiện dữ liệu trực tiếp. Kế hoạch ngắn hạn trong năm 2022 AVC sẽ xây dựng giải pháp COMOS MRO – Phần mềm quản lý bảo trì, bảo dưỡng thiết bị kết hợp với các giải pháp hiện tại. Về dài hạn, AVC đã có lộ trình xây dựng bức tranh chuyển đổi số đồng bộ toàn nhà máy trong tương lai để quản lý vận hành nhà máy an toàn hiệu quả. Thành quả của việc chuyển đổi số là người lao động hưởng lợi nhiều nhất khi năng suất lao động tăng lên.

Nguyễn Minh Phong – PXVH