Ngày 30/11/2022, Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) có buổi làm việc với ông Phạm Văn Thuận – Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty phát điện 2 (EVNGENCO2), cùng Ban Tổng hợp, Ban quản lý đầu tư xây dựng của EVNGENCO2

Ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại buổi làm việc

Dự buổi làm việc, về phía AVC có ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT, ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc cùng các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, đại diện các đơn vị thuộc AVC.

Ông Cao Huy Bảo báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thay mặt Công ty, ông Cao Huy Bảo – Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo về cơ cấu, bộ máy tổ chức, tình hình đào tạo, tuyển dụng, công tác cán bộ tại đơn vị; tình hình  thực hiện SXKD, tài chính và ĐTXD năm 2022 tại AVC, Công tác chuẩn bị kế hoạch SXKD năm 2023, Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng; tình hình thực hiện công tác sửa chữa lớn, việc mua sắm vật tư thiết bị, nhiên liệu phục vụ sản xuất điện, đồng thời, bày tỏ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị tạo điều kiện hỗ trợ AVC trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt kế hoạch và định hướng đề ra.

Chụp hình tại phòng điều khiển Trung tâm NMTĐ A Vương

Chụp hình tại điểm sửa chữa đường Vận hành đập Thủy điện A Vương

Trước đó ông Phạm Văn Thuận – TV độc lập HĐQT đã đi hiện trường tại các hạng mục hồ, đập, nhà máy để kiểm tra công tác quản lý vận hành nhà máy Thủy điện A Vương.

Ông Phạm Văn Thuận – TV độc lập HĐQT EVNGENCO2 phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo, ông Phạm Văn Thuận – TV độc lập HĐQT đã chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm cũng như giải đáp các vướng mắc về công tác đấu thầu, tình hình thực hiện dự án, các công trình đầu tư xây dựng. Đồng thời, đoàn công tác ghi nhận, báo cáo EVNGENCO2 xem xét, hỗ trợ AVC giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tồn tại nhằm giúp Công ty nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cũng như xây dựng và phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới./.

Lãnh đạo Công ty chụp hình lưu niệm cùng đoàn công tác sau buổi làm việc

Tham quan thư viện công ty

Ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT (Bên phải) cùng Ông Cao Huy Bảo – Tổng giám đốc tặng sách lưu niệm cho Ông Phạm Văn Thuận – TV độc lập HĐQT EVNGENCO2 tại thư viện AVC

Phòng HC&LĐ – AVC