Trong hai ngày 10&11/11/2022, tại Văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) tại thành phố Đà Nẵng, hai đơn vị Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn và Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý vận trao nhà máy Thủy điện

Thủy điện Trung Sơn có ông Vũ Hữu Phúc – Chủ tịch, kiêm Giám đốc, Ông Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc cùng các Trưởng/phó các Đơn vị trong Công ty. Về phía Thủy điện A Vương có ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Cao Huy Bảo – Tổng giám đốc, ông Đặng Công Hòa – Thành Viên chuyên trách HĐQT cùng Trưởng/phó các đơn vị tham dự.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc AVC đã trình bày và chia sẻ về mô hình chuyển đổi số và phần mềm XHQ, chia sẻ, chuyển giao phần mềm tự động báo cáo quan trắc đến các cơ quan chức năng. Hai đơn vị đã có những trao đổi kinh nghiệm, những sáng kiến, phương pháp áp dụng vào thực tiễn trong công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện để đạt hiệu quả cao nhất.

Kết thúc buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm là buổi giao lưu bóng đá, qua đây cang thể hiện tình đoàn kết giữa hai đơn vi trong mái nhà chung Tổng Công ty Phát điện 2./.

Một số hình ảnh: 

Tin: Phòng Hành chính và Lao động  AVC