Chiều ngày 15/7/2022 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương tại thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ Công ty đã tiến hành Hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022, đồng chí Ngô Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì Hội nghị.

Đến tham dự Hội nghị về phía Đảng uỷ khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng có đồng chí Huỳnh Trung Hậu – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy; Về phía Đảng bộ Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự.

Đồng chí Ngô Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì Hội nghị

Thay mặt BCH Đảng bộ, đồng chí Ngô Xuân Thế – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, BCH trên các mặt công tác: Chính trị, tư tưởng, tuyên truyền; Tổ chức xây dựng đảng, quản lý đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Lãnh đạo đoàn thể chính trị xã hội; Kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ …

Đồng chí Ngô Xuân Thế – Phó Bí thư Đảng Ủy Bí thư Đảng uỷ trình bày báo cáo Sơ kết tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã nge đồng chí Võ Thị Lan Anh – UV Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trình bày báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, của UBKT, báo cáo đã thể hiện rõ vai trò của UBKT trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, của UBKT trong thời gian qua.

Đồng chí Võ Thị Lan Anh – UV Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong tâm 06 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã thành công tốt đẹp. Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, phát huy trí tuệ tập thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra trong năm 2022./.

Đảng ủy – AVC     

Một số hình ảnh Hội nghị:

Quang cảnh Hội nghị

Đại biểu góp ý, thảo luận tại Hội nghị