Ngày 28/4/2022, tại Trụ sở quản lý vận hành các nhà máy Thủy điện của Tổng Công ty Phát điện 2 tại TP Đà Nẵng, 143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng, Tổ chuyên gia cao cấp tổ chức cuộc họp rà soát, đánh giá về các giải pháp công nghệ – chuyển đổi số theo nội dung thông báo số 861/TB-EVNGENCO2 ngày 22/3/2022, thông báo Kết luận của ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ CMCN 4.0 vào hoạt động SXKD của Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2).

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phiên 2 năm 2022 do ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Tổ trưởng Tổ chuyên gia cao cấp chủ trì cuộc họp.

Hình ảnh quảng cảnh cuộc họp

Tổ chuyên gia cao cấp giúp việc BCĐ 4.0 được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2022. Các thành viên đã tiến hành tham gia góp ý, thảo luận về các Giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số sẽ tiến hành trong EVNGENCO2 trong thời gian đến bao gồm:

Giải pháp 1: Phần mềm quản trị sản xuất thông minh – XHQ của Siemens (đã triển khai tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương).

– Giải pháp 2: Ứng dụng Hệ thống giám sát và chuẩn đoán từ xa RMC cho các nhà máy điện (đang giai đoạn nghiên cứu, phương án kinh tế kỹ thuật).

– Giải pháp 3: Hệ thống quản lý năng lượng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Đánh giá kết quả nhiệm vụ: “Xây dựng hệ thống chương trình số hóa cho việc thực hiện phiếu công tác, thao tác; phiếu an toàn …, phục vụ công tác sửa chữa” của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ.

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự họp đã được Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Điện tự động Biển Đông trình bày và thị phạm phần mềm Quản trị sản xuất thông minh XHQ – Siemens. Kết thúc buổi họp, các thành viên đã thống nhất biểu quyết lấy ý kiến đánh giá thông qua hình thức đánh giá Online qua công cụ Google Form.

Kết quả biểu quyết như sau:

– 20/21 thành viên đồng ý đề xuất BCĐ 4.0 chọn Phần mềm quản trị sản xuất thông minh – XHQ của Siemens” để triển khai đồng bộ từ cấp đơn vị đến cấp Tổng công ty,  01 thành viên có ý kiến khác.

– 21/21 thành viên đồng ý đề xuất BCĐ 4.0 cho phép triển khai nhưng đề nghị bổ sung 1 số nội dung để hoàn thiện trước khi triển khai “Hệ thống quản lý năng lượng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng”.

21/21 thành viên đồng ý đề xuất BCĐ 4.0 tạm chưa nhân rộng giải pháp “Xây dựng hệ thống chương trình số hóa cho việc thực hiện phiếu công tác, thao tác; phiếu an toàn …, phục vụ công tác sửa chữa” của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ để tránh trùng lắp với đề án xây dựng phần mềm An toàn trong EVN mà EVNICT đang triển khai.

Phòng Kỹ thuật và An toàn – AVC

           Một số hình ảnh tại cuộc họp