Thực hiện Quy chế hoạt động Thi đua – Khen thưởng của Khối thi đua Doanh nghiệp I, vào lúc 8h30 ngày 26/02/2021 tại Hội trường Công ty Viettel Quảng Nam, các Doanh nghiệp thuộc Khối thi đua Doanh nghiệp I đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động thi đua năm 2021.

Đến dự Hội nghị có Đ/c Trần Ngọc Hòa – Phó GĐ Sở Nội vụ; Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Nam; Đại diện các Phòng/Ban/nghiệp vụ của Ban TĐKT và các Đ/c Lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối thi đua Doanh nghiệp I.

Ông Nguyễn Thế Duy – Phó TGĐ Công ty CP Sông Ba – Đại diện Trưởng khối và ông Hoàng Ngọc Phương  – Giám đốc Viettel Quảng Nam – Đại diện Phó Trưởng khối đồng chủ trì Hội nghị.

 

 Quang cảnh của buổi Hội nghị

Năm 2020 các đơn vị trong Khối thi đua Doanh nghiệp I đã đồng loạt triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Thi đua, Khen thưởng. Ngay từ đầu năm, các đơn vị đã thực hiện việc ký kết giao ước thi đua với khí thế và quyết tâm cao. Các phong trào thi đua đã tập trung vào thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị Tổng kết, các đơn vị trong Khối thi đua đã tổ chức tổng kết đánh giá tình hình thực hiện công tác TĐKT của các đơn vị trong Khối; thông qua kết quả chấm điểm thi đua năm 2020 của các đơn vị; tiến hành bỏ phiếu suy tôn đơn vị dẫn đầu khối năm 2020. Kết quả như sau:

– Đơn vị dẫn đầu khối: Công ty CP Thủy điện A Vương được đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối thi đua Doanh nghiệp I.

– Đơn vị đồng dẫn Nhì Khối (6 đơn vị có số điểm thi đua cao kế tiếp): Viettel Quảng Nam; Viễn thông Quảng Nam; Công ty Thủy điện Sông Tranh; Công ty Bảo Việt Nhân thọ QN; Công ty CP In – PHS và Thiết bị trường học Quảng Nam; Công ty CP Sông Ba được đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen.

Một số chỉ tiêu cụ thể đạt được của các đơn vị trong Khối trong năm 2020:

Doanh thu (tỷ đồng)

 Lợi nhuận (tỷ đồng)

 Năng suất lao động (Triệu/ng/năm)

 Nộp ngân sách

(tỷ đồng)

 Đăng ký

 Thực hiện  Tỉ lệ  Đăng ký  Thực hiện  Tỉ lệ  Đăng ký  Thực hiện  Tỉ lệ  Đăng ký  Thực hiện  Tỉ lệ
 10.160 10.229 100,7 203,47 348,52 171,3 4.772 5.323 111  979,18  1.005 102,6

Sau khi Tổng kết công tác thi đua năm 2020, Hội nghị cũng đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2021 giữa các đơn vị trong Khối thi đua Doanh nghiệp I.

 Các đơn vị trong Khối thi đua Doanh nghiệp I ký cam kết giao ước thi đua

với sự chứng kiến của Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Nam

Cũng tại Hội nghị này, Viettel Quảng Nam đã được bầu làm Trưởng khối và Công ty Điện lực Quảng Nam làm Phó Trưởng khối.

Hội nghị kết thúc lúc 11h30 cùng ngày trong không khí đoàn kết, thân ái và thi đua của các Doanh nghiệp trong Khối. Hội nghị cũng đã nhận được sự đánh giá cao của Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Nam trong việc xây dựng và thực hiện phong trào thi đua của Khối.  

 

Các Đại biểu chụp hình lưu niệm sau Hội nghị.

Khối thi đua Doanh nghiệp I được thành lập theo Thông báo số 04/TB-HĐTĐKT ngày 21/4/2020 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Nam gồm 16 đơn vị thành viên do Công ty CP Sông Ba làm Trưởng khối.

Hành chính và Lao động