Công trình có rất nhiều giai đoạn và phân khu chức năng, thiết bị chủ yếu dùng của hãng siemens và GE, Đoàn thí nghiệm Công ty Cổ phần thủy điện A Vương (AVC) đã huy động nhân lực, thiết bị tập trung thực hiện công tác thí nghiệm nhằm đảm bảo tiến độ hết sức nghiệm ngặt của Chủ đầu tư.

Sau thời gian thực hiện, Khu Thiêu Kết 1 đã được chạy thử nghiệm; Khu Vê Viên cấp cho luyện thép, quạt gió chính cũng đã hoàn thành công tác thí nghiệm và chạy thử.

Các kỹ sư của AVC đang thí nghiệm rơ le và tủ bảng

Trong quá trình thực hiện công việc, đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên của AVC đã phối hợp với các chuyên gia chạy thử nghiệm, thực hiện công việc hết sức nghiêm túc, trách nhiệm và quyết liệt. Thời gian hiệu chỉnh thiết bị của đơn vị thi công khá lâu nên thời gian chạy thử nghiệm cũng kéo dài, tuy nhiên thời gian thí nghiệm của đơn vị vẫn luôn bám sát được tiến độ đề ra và được Chủ đầu tư cũng như các chuyên gia đánh giá cao và có trách nhiệm lớn.

Kiểm tra thông số trong quá trình chạy thử nghiệm các thiết bị

Đặc điểm của các đại công trình thuộc Khu công nghiệm lớn như Formosa – Hà Tĩnh hay như Hòa Phát – Quảng Ngãi đều có rất nhiều tổ hợp nhà thầu thi công nên các thủ tục ra vào, học an toàn rất nghiệm ngặt và mất rất nhiều thời gian. Chủ đầu tư luôn yêu cầu đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn lao động, phải có thẻ ra vào cổng do Chủ đầu tư cấp và phải mua bảo hiểm cho các nhân viên trong đoàn thí nghiệm.

Hiện nay, AVC đang cùng với chuyên gia tiến hành chạy thử nghiệm những công đoạn cuối cùng nhằm đưa Nhà máy vào vận hành an toàn và tin cậy./.

Hồng Vân (AVSC)