UBND TỈNH QUẢNG NAM
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG
PHÒNG TRÁNH GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2011

CUỘC THI

 GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH GIẢM NHẸ THIÊN TAI

GÓP PHẦN MANG LẠI YÊN LÀNH CHO MỖI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG


  1- Ban tổ chức:

 • Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Đại Lộc & Công ty cổ phần thủy điện A Vương.

  2- Mục đích cuộc thi:

 • Nhằm nâng cao nhận thức của các em học sinh, tự giác thực hiện và chủ động thực hiện trong việc phòng tránh thiên tai bão lũ.

  3- Nội dung cuộc thi:

      Giải pháp chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

 • Câu 1: Em hãy trình bày những hiểu biết của mình về Nhà máy thủy điện A Vương? Theo em thủy điện A Vương có những lợi ích gì cho đất nước, cho địa phương tỉnh Quảng Nam và trực tiếp là vùng hạ du sông Vu Gia (huyện Đại lộc)?
 • Câu 2: Sau khi tham gia buổi truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, em rút ra bài học gì cho bản thân để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời khi có bão lũ?
 • Câu 3: Em hãy đưa ra một giải pháp hiệu quả (đoạn văn ngắn dưới 1000 từ, thơ, hoặc phim, phóng sự, hình ảnh…), với nội dung tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu rõ để phòng tránh thiên tai, bảo vệ tính mạng con người khi có lũ lớn.
 • Câu 4: Em dự đoán trường em có bao nhiêu học sinh tham gia dự thi?

  4- Đối tượng dự thi:

 • Toàn thể học sinh PTTH, GDTX và THCS trên địa bàn huyện Đại Lộc.

  5- Hình thức làm bài và gửi bài thi:

 • Bài thi tự viết tay (không đánh máy), gửi cho Trường, Trường tập hợp gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Đại Lộc (Địa chỉ: Thị trấn Ái nghĩa, huyện Đại lộc, tỉnh Quảng Nam) trước ngày 01/11/2011.
 • Phim, phóng sự, hình ảnh gửi vào địa chỉ email: QHCD@avuong.com trước ngày 01/11/2011.

  6- Cơ cấu giải thưởng:

  6.1- Mỗi trường của khối PTTH :

 • 01 giải nhất: Trị giá 800.000 đồng.
 • 01 giải nhì: Trị giá 500.000 đồng.
 • 01 giải ba: Trị giá 300.000 đồng.
 • 10 giải khuyến khích: Mỗi giải 150.000 đồng. 

  6.2- Mỗi trường của khối GDTX và THCS:

 • 01 giải nhất: Trị giá 500.000 đồng.
 • 01 giải nhì: Trị giá 300.000 đồng.
 • 01 giải ba: Trị giá 200.000 đồng.
 • 05 giải khuyến khích: Mỗi giải 100.000 đồng.

  6.3- Toàn huyện khối PTTH:

 • 01 giải nhất: Trị giá 3 triệu đồng.
 • 01 giải nhì: Trị giá 2 triệu đồng.

  6.4- Toàn huyện khối GDTX và THCS:

 • 01 giải nhất: Trị giá 2 triệu đồng.
 • 01 giải nhì: Trị giá 1 triệu đồng.

(Giải toàn huyện được xét chọn từ giải nhất của các trường)

  7- Điều lệ chung:

 • Ban tổ chức có quyền sử dụng nội dung bài dự thi cho các công việc khác; Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các bài dự thi vi phạm pháp luật.
 • Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

  8- Công bố và trao giải thưởng: Cuối năm 2011